Strojne inštalacije za centralno in talno ogrevanje

V podjetju Trgocev d.o.o. se med drugim ukvarjamo tudi z inštalacijami. Izvajamo vodovodne inštalacije, plinske ter strojne inštalacije, poskrbimo pa tudi za centralno kurjavo in obnovo kopalnic. Tako naš salon keramike kot naša trgovina z inštalacijskim materialom v obrtni coni Logatec vam nudita vse potrebno za gradnjo in prenovo ter izvedbo inštalacij.

Med strojne inštalacije prištevamo vodovodno napeljavo in odtoke, opremo za ogrevanje, kamor sodijo kotli na pelete ali drva, toplotne črpalke in podobno, med strojne inštalacije štejemo še prezračevanje in klimatizacijo, vse pogosteje pa tudi inštalacijo centralnega sesalnega sistema. Po fazah ločimo grobo in fino inštalacijo. Prva, groba faza, je razpeljava vodov (vodovod, plinska inštalacija, razvod za centralni sesalni sistem), ki jo opravimo pred izdelavo ometov. Drugo, fino fazo, pa opravimo po končanih ometih in pred izdelavo tlakov. V to fazo spada predvsem inštalacija talnega ali radiatorskega ogrevanja. Tako za radiatorsko kot za talno ogrevanje so grobe strojne inštalacije enake. Zajemajo montažo dvižnih vodov od kotlovnice do razdelilnih omaric in vgradnjo razdelilnih omaric v vsaki etaži.

Toplotna črpalka TermotehnikaTalno ogrevanje - prostor ogrevajo ogrete cevi v tleh

Talno ogrevanje deluje s pomočjo ogretih cevi v tleh, ki toploto prenašajo na talno konstrukcijo in na ta način ogrevajo celoten prostor. Nosilec toplote je voda, ki kroži skozi cevi, zalite z betonom. Za strojne inštalacije uporabimo kakovostne večplastne alumplast cevi. Na ta način talno ogrevanje zagotavlja višjo temperaturo pri tleh in nižjo pod stropom, kar pripomore h kar najbolj optimalnemu temperaturnemu profilu v prostoru.

Talno ogrevanje se največkrat uporablja za samostojno ogrevanje stanovanjskih hiš, industrijskih objektov, površin okrog bazenov, vhodov v hiše in toplih gred. Vse bolj pa se uveljavlja tudi pri novogradnjah.

Toplotna črpalka Termotehnika - ogrevalni sistemi prihodnosti

Toplotne črpalke predstavljajo energetsko najučinkovitejši način ogrevanja in hlajenja z uporabo obnovljivih virov toplote v naši okolici. Zemlja, voda in zrak vsebujejo koristno toploto, ki se s pomočjo sončnih žarkov nenehno obnavlja. Toplotna črpalka lahko to toploto prenese v hišo, dodatna energija, ki jo črpalka proizvede, pa temperaturo dvigne na primerno raven za ogrevanje našega doma, pisarne ali kakšnega drugega objekta.

V naši trgovini vam je na voljo toplotna črpalka Termotehnika Silver TČ2 Basic. Toplotna črpalka Termotehnika je odličen izdelek. Kakovost vgrajenih komponent je primerljiva s kakovostjo opreme vseh največjih proizvajalcev toplotnih črpalk po svetu, zato zagotavlja dolgo življenjsko dobo. Z lastnim znanjem razvita regulacija toplotne črpalke termotronic omogoča regulacijo toplotnega vira, toplotne črpalke, ogrevanja sanitarne vode in ogrevalnega sistema.

Trgocev d.o.o. | Strojne inštalacije, talno ogrevanje, toplotna črpalka Termotehnika - povezave do naše spletne strani:
  • Talno ogrevanje
  • Toplotna črpalka Termotehnika