Result, d.o.o.

Celovite digitalne rešitve

Finančno planiranje in kontroling je potrebno avtomatizirati

Finančno planiranje je ključnega pomena, če si želimo uspešnega poslovanja. Le s skrbnim pregledom podatkov je mogoče določiti, koliko sredstev lahko v določenem obdobju porabimo, privarčujemo ali pa investiramo. Če pravilno povežemo podatke v uporabne informacije, lahko tudi ocenimo trenutno stanje stabilnosti podjetja ter ustvarimo cilje in strategije za prihodnost. Finančno planiranje je sicer mogoče le, če so podatki zanesljivi, natančni in zbrani v preglednih tabelah, torej hitro dostopni. V kolikor jih je potrebno dolgo iskati in povezovati, postanejo zastareli, ugotovitve finančnega kontrolinga pa povsem napačne. Posledično tudi plani ne odražajo realnega stanja, kar lahko predstavlja veliko težavo za poslovanje. Vas zanima, kako se soočiti z naštetimi težavami?

Finančno planiranje

Ste že slišali za avtomatizirano finančno planiranje in finančni kontroling?

Kljub temu, da je na voljo ogromno računalniških rešitev, pa mnoga podjetja še vedno prisegajo na številne Excelove tabele. Z njimi v principu ni nič narobe, težava nastane le, ko jih je enostavno preveč, da bi lahko imeli nad podatki enostaven pregled in s tem postane finančni kontroling otežen. Ker med seboj niso povezane, je analiziranje praktično nemogoče, s tem pa tudi kakršnokoli planiranje. Da bi se izognili dolgotrajnemu zbiranju podatkov in možnosti človeških napak, vam svetujemo, da procese avtomatizirate.


Avtomatizirano finančno planiranje je bistveno natančnejše

Človeški možgani so sicer izjemno sposobni, a ko pride do prevelike količine informacij, kmalu ugotovimo, da smo v resnici precej omejeni. Uporaba umetne inteligence pri finančnem planiranju in kontrolingu je zato bistveno učinkovitejša, saj delo opravi v nekaj trenutkih, poleg tega pa ne prihaja do napak. To je izjemnega pomena, saj lahko že neka navidez nepomembna napačna interpretacija informacij vodi v veliko zmešnjavo in izgubo prihodkov. Prednost avtomatizacije je torej predvsem v tem, da se lahko odločevalci na podatke 100 % zanesejo. ERP finance orodja namreč ves čas sledijo istim, vnaprej določenim pravilom, zato do napak ne pride. Vse informacije so popolnoma ažurne, kar pomeni, da se boste končno poslovili od zastarelih podatkov, ki naredijo več škode kot koristi.


Uporaba ERP finance orodja vodi v večjo produktivnost

Če se obdelave podatkov še vedno lotevate ročno veste, da finančniki in odločevalci za to porabijo ogromno časa. Zbiranje podatkov in povezovanje le-teh v neke koristne informacije lahko traja zelo dolgo časa, kar pa za umetno inteligenco ne velja. Ker je bistveno bolj sposobna in učinkovitejša od človeških možganov, opravi delo že v nekaj trenutkih. Zaposleni se tako lahko osredotočijo le uporabne, povezane informacije. Ker se obenem lahko posvetijo le pomembnim nalogam in ne izgubljajo dragocenega časa za delo, ki ga enostavno opravi računalnik, se produktivnost poveča. Zaposleni so tudi bistveno bolj zadovoljni, saj ne opravljajo več rutinskega dela, temveč se posvečajo kompleksnejšim nalogam.


Avtomatizirajte finančni kontroling in prehitite konkurente

Podjetja, ki so tovrstna orodja že implementirala, imajo veliko konkurenčno prednost pred tekmeci, ki procesov še niso avtomatizirali. Umetna inteligenca je namreč izjemno uporabna, saj sistem v zelo kratkem času preračuna centralizirane podatke in jih integrira v kratkoročni in dolgoročni plan. Le-ta je popolnoma zanesljiv, saj so vsi podatki ažurni in zbrani na enem mestu. To izjemno pohitri planski cikel. Odločevalci lahko tako pomembne odločitve sprejmejo pred konkurenti, kar je v današnjem izjemno dinamičnem svetu ključnega pomena. Če svoje delo opravljamo kakovostno, učinkovito in natančno, bomo pri poslovanju uspešnejši. Ker imajo odločevalci, ki uporabljajo ERP finance orodja, stalen pregled nad vsemi podatki, lahko sprejemajo tudi boljše odločitve.

finančni kontroling

Katero ERP finance orodje je izjemno uporabno?

Finančno planiranje bo veliko enostavnejše in hitrejše, če boste v svoje podjetje implementirali spletno aplikacijo Bizview. Le-ta ima ogromno prednosti, tako da bo zbiranje in usklajevanje podatkov hitrejše.


Finančno planiranje je z uporabo Bizview aplikacije povsem enostavno

Omenjeno ERP orodje je na pogled zelo podobno Excelu, saj uporablja povsem enako logiko in izgled. Zaposlenim implementacija tako ne predstavlja težav, saj že razumejo njegovo delovanje, potrebna je le nadgradnja znanja in operativnih zmožnosti. Bizview je kljub svoji izjemni zmogljivosti, zelo enostaven za uporabo. Vsi finančni podatki podjetja so vidni na enem mestu, tako da lahko do njih dostopajo vsi planerji.


Ključni podatki so ves čas na varnem

Res sicer je, da je Bizview zasnovan na konceptu enotne vstopne točke, a to vseeno ne pomeni, da ima dostop do podatkov prav vsak. Le-ti so dobro zavarovani, saj je mogoče nastaviti dovoljenja in hierarhijo uporabnikov, ki so zanje odgovorni. Podatki so sicer prikazani na zelo estetski način, kar uporabniku omogoča prijazen grafični pregled nad delom ostalih zaposlenih. Nadrejeni lahko tako nadzorujejo, kdo je z določeno nalogo začel in kdo je z njo že končal.


Finančni kontroling poteka povsem avtomatsko

Si predstavljate, da vam podatkov ne bi bilo potrebno iskati, temveč bi imeli ves čas pregled nad uporabnimi in zanesljimi informacijami? Izkaza denarnih tokov, izkaza poslovnega izida in bilance stanja ni potrebno več računati ročno, saj za to poskrbi umetna inteligenca. Avtomatiziran finančni kontroling tako vodi v učinkovitejše planiranje, saj lahko v vsakem trenutku dneva sprejemamo ključne odločitve.

ERP finance