Izobraževanje in svetovanje

"Razumno je učiti se od tistih, ki znajo učiti." - Sofokles

Izobraževanje in svetovanje

 • Hitro učenje nemščine in poslovne angleščine. Holistični center Karnion, Kranj

  Hitro učenje jezikov v sproščenem stanju, ki omogoča optimalne rezultate. Uporabljamo zdravilno nihajočo svetlobo, protistresno masažo hrbta, alfa počivalnik ... Izboljšajte svoje znanje jezikov v kratkem času. Poleg tega boste izboljšali tudi svoje psihofizične sposobnosti. Skupaj z nami se naučite nemščine in poslovne angleščine. Holistični center Karnion, Kranj.

 • Jezikovno izobraževanje in hitro učenje tujih jezikov. Holistični center Karnion, Kranj.

  Učenje tujih jezikov s superlearning metodo. Izobraževanje odraslih za znanje 13 jezikov. Učenje v alfa stanju za hitro učenje tujih jezikov. Učenje vključuje tudi antistres program. Izobraževanje za poslovno in pogovorno raven jezika. Naše jezikovno izobraževanje je napredno - izvajamo učenje jezikov s sodobnimi pristopi. Holistični center Karnion.

 • Jezikovno izobraževanje, specialistični študij in celostni samorazvoj. Holistični center Karnion, Kranj

  Izberite pravi način za doseganje osebne uspešnosti. Jezikovno izobraževanje za odrasle in akademija dialoga. Holistični center nudi izobraževanje za razvijanje socialne in čustvene inteligence. Štiriletni študij za odkrivanje osebnih sposobnosti - izberite specialistični študij psihodinamike. Z nami boste dosegli boljše znanje jezikov (jezikovni tečaj) in odkrili načine za ustvarjalno življenje. Holistični center Karnion, Kranj

 • Jezikovni tečaj - hitro učenje tujega jezika v alfa stanju. Jezikovni tečaj za italijanščino, jezikovni tečaj za francoščino in drugi jezikovni tečaji. Jezikovna šola - Holistični center Karnion, Kranj

  Jezikovni tečaj, ki upošteva moderne pristope k učenju. Jezikovni tečaj - angleščina, italijanščina, francoščina ... Jezikovni tečaj za 13 jezikov s superlearning metodo. Jezikovni tečaj, ki izboljša spomin in psihofizično kondicijo. Tudi jezikovni tečaj za arabski jezik. Celostna ponudba - tečaj tujih jezikov, akademija dialoga in specialistični študij psihodinamike - Holistični center Karnion.

 • Poslovna angleščina

  Tečaj poslovne angleščine poteka po metodi učenja v alfa stanju. Visoka poslovna angleščina za boljše poslovno komuniciranje v Holističnem centru Karnion.

 • Poslovna nemščina

  Učenje nemščine v alfa stanju omogoča hitro učenje poslovne nemščine in bliskovit napredek v zgolj 40 šolskih urah. Uporabljamo metodo Superlearning Karnion.

 • Dialogika za boljše poslovno komuniciranje. Holistični center Karnion, Kranj

  S programom dialogika do poslovne odličnosti. Osnovni tečaj dialogike obsega 96 ur, za trenerje dialogike pa 350 ur. Na delavnicah, ki vključujejo vaje reševanja problemov, študije primerov, igre vlog, nastopov in podobno, boste pridobili znanja, ki vam bodo pomagala do poslovne odličnosti. Mentalni trening za boljše razumevanje sebe in ljudi okoli vas. Holistični center Karnion, Kranj.

 • Program učinkovitosti - spoznajte se z učinkovitim učenjem. Holistični center Karnion, Kranj

  V našem centru izvajamo tri programe, ki vam bodo pomagali na poti do osebne rasti in osebne uspešnosti. S pomočjo superučenja tujih jezikov boste lažje komunicirali s poslovnimi partnerji in laže spoznavali tujino, z Akademijo dialogika boste osvojili boljšo poslovno komunikacijo, ponujamo pa vam tudi štiriletni specialistični študij psihodinamike. Holistični center Karnion, Kranj.

 • Štiriletni specialistični študij psihodinamike za osebno uspešnost in osebno rast. Holistični center Karnion, Kranj

  Izobraževanje s področja psihodinamike, ki vsebuje tudi gestalt šolo. Štiriletno izobraževanje odraslih za osebno uspešnost. Naš študij je fleksibilen - specialistični študij zaključite z diplomo ali samo obiskujete predavanja. Izobraževanje vam predstavimo brezplačno. Znanje za ustvarjalno delo in mišljenje - Holistični center Karnion, Kranj.

 • Superlearning

  Holistični center Karnion nudi tudi superlearning - hitro in učinkovito učenje tujih jezikov, ki prinaša sprostitev in izboljšanje spomina.

 • Superlearning center

  Superlearning je najnovejša metoda učenja tujih jezikov, ki vam omogoča, da osvojite nove govorne in pisne veščine jezika v zelo kratkem času. Način takega učenja najdete v Holističnem centru Karnion.

 • Superlearning - hitra pot do znanja tujih jezikov. Holistični center Karnion, Kranj

  Obiščite nas v holističnem centru v Medvodah, kjer se boste s pomočjo superlearning metode naučili tujega jezika. Po 40-urnem tečaju se boste že lahko sporazumevali s tujcem. Učinkovita metoda temelji na učenju v alfa stanju. Tečaje izvajamo preko celega leta, razen v juliju in drugi polovici decembra. Holistični center Karnion, Kranj.

 • Tečaj poslovne angleščine

  Tečaj visoke poslovne angleščine za izboljšanje kariernih možnosti. Poleg osnovne tudi visoka poslovna angleščina, kjer poteka učenje angleščine v alfa stanju.

 • Tečaj španščine

  Tečaj španskega jezika med najbolj priljubljenimi. Jezikovni tečaj španščine po metodi superlearning: alfa stanje nudi hitro učenje tujih jezikov.

 • Tečaj španskega jezika

  Tečaj španščine v alfa stanju v holističnem centru Karnion vam ponuja veliko več kot običajni jezikovni tečaj. Preizkusite učenje španskega jezika v našem centru.