Arboristika ali zasaditev dreves in vzdrževanje dreves Arboretum

Arboristika je veda, ki zajema zasaditev dreves in vzdrževanje (nego) dreves v urbanem okolju. Arboristika temelji na poznavanju drevesne biologije. Cilj arboristike so varna, zdrava in estetska drevesa. Pri našem delu sledimo spoznanjem stroke. Naši zaposleni in podizvajalci imajo dolgoletne izkušnje in sodobno arboristično opremo.


Arboretum Volčji Potok vam nudi:

  • izdelavo strokovnih mnenj o stanju dreves (zdravstveno stanje, vitalnost, varnost) in priporočil za ukrepanje,
  • priporočila za strokovno zaščito dreves pred poškodbami na gradbiščih,
  • izdelavo popisov, inventure in katastra dreves,
  • izvedbo arborističnih posegov na drevesih v spomenikih oblikovane narave,
  • strokovno obrezovanje, povezava krošnje, posek dreves, posek dreves po kosih,
  • nabavo in strokovno zasaditev drevesnih sadik različnih velikosti.

Poleg arboristične ponudbe boste pri nas našli tudi projektiranje zelenih površin, načrtovanje vrta, njegovo zasaditev in še mnogo več!

ArboristikaArboristika - Informacije in kontakt

Tel.: 01 831 43 11
Faks: 01 831 07 75


Marko Mikuletič, univ. dipl. inž. agr.
E-pošta: marko.mikuletic@arboretum.si


Matjaž Mastnak, univ. dipl. inž. gozd.
E-pošta: matjaz.mastnak@arboretum.si


Vasja Dornik, univ. dipl. inž. gozd.
E-pošta: vasja.dornik@arboretum.si


Arboretum Volčji Potok | Arboristika zasaditev dreves in vzdrževanje ali nega dreves in ostale storitve: