Prometna signalizacija - semaforizacija za varnost v prometuVerižna signalizacija

Za varnost v prometu je nujno, da se ta odvija po nekih jasnih pravilih, ki se jih morajo držati vsi udeleženci v prometu. Prometna signalizacija je še posebno pomembna, kadar se na določenih odsekih odvijajo dela in je prometni režim spremenjen. Takrat je na primer mobilni semafor nujen, da promet poteka čim bolj neovirano. V takšnih situacijah je zelo koristna tudi signalna veriga - sistem več svetilk, ki usmerja vozila v določeno smer in opozarja na zoženje ceste ali druge spremembe v prometnem režimu. V podjetju PI Unipro vam ponujamo različne sisteme, s katerimi je prometna signalizacija enostavna in varna - tako za pešce kot za voznike.

Semaforizacija prehodov za pešceTipka za pešce

Odseki, kjer se srečujejo pešci in vozila oziroma kjer prvi prečkajo cestišče, so še posebno nevarni, zato je prometna signalizacija še toliko bolj dobrodošla. Na semaforjih so pogosto nameščene različne tipke, na primer tipka za pešce ali za slepe in slabovidne, ki olajšata pešcem prečkanje. Prva na stanje opozori z utripajočim napisom 'čakajte', ki se sproži s pritiskom in pomeni, da bo prečkanje ceste dovoljeno takoj, ko bo to mogoče. Slepim in slabovidnim pa dodatna prometna signalizacija pokaže smer prehoda in z zvočnim signalom sporoči, kakšna luč je prižgana na semaforju. Takšni dodatki so dobrodošla nadgradnja, ki še poveča varnost vseh udeležencev v prometu.

Prometna signalizacija ob spremenjenem prometnem režimuPrenosni semafor

Kadar se na določenih cestnih odsekih izvajajo dela, je semaforizacija in druga prometna signalizacija še toliko bolj pomembna, da se prepreči morebitna zmeda in zagotovi ustrezna varnost. Mobilni semafor (oziroma kombinacija dveh) je namenjen delnim začasnim zaporam cest. Semaforska krmilna naprava je narejena tako, da se nastavitve lahko spreminjajo sproti in se prilagajajo situaciji ter omogoča nastavljanje tudi prek GSM omrežja. Ker je mobilni semafor opremljen z detektorji vozil, lahko samodejno prilagaja delovanje dejanskemu prometu. Posamezna semaforja v paru sta med seboj povezana žično ali pa brezžično, lahko pa je njuno delovanje sinhronizirano s kvarčno časovno enoto. Bistveno pa je, da tudi v takšnih specifičnih situacijah prometna signalizacija deluje tako, kot je treba, in zagotovi varen potek prometa.

Unipro d.o.o. | Signalizacija in semaforizacija, potopni stebrički - povezave do spletne strani: