Električno kolo

Vse več ljudi se odloča za električno kolo, ki je trajnostna rešitev mobilnosti

Ekološka zavest ni le modna muha in prav tako ne več električno kolo. Čeprav imamo v Sloveniji veliko srečo, da imamo ohranjeno naravo in da se nam še ni bati za kakovost pitne vode, pa je treba opozoriti na številne škodljive vplive iz naslova industrije in gospodinjstev. Teh se moramo zavedati in nanje v globalnem smislu opozarjajo mednarodne organizacije, ki spodbujajo cilje trajnostnega razvoja. Mednje spadajo tudi e-avtomobili, vrhunska električna kolesa, samooskrba z energijo in tako naprej.

Strokovnjaki opozarjajo, da bo prehod na integrirano mobilnost bo zapleten, gotovo celo izziv. Nekatera mesta lahko zaradi svoje zgodovine in naravnih danosti ali izkušenj že začnejo ukrepati v tej smeri, druga pa bodo morala šele razviti in ustvariti prave pogoje. Dober primer so otočki po mestu, kjer si lahko izposodimo električno kolo in se peljemo po opravkih z njim namesto z avtomobilom. Pri tem v veliki meri pomagajo tudi spodbude in politike na ravni države in mednarodnih organizacij, kot je trajnostno naravnana politika Evropske unije za spodbujanje regionalnega razvoja.

Ne glede na to, kako je katero mesto pripravljeno za razvoj v smeri naprednih modelov mobilnosti, pa lahko posamezni uradniki, zavodi ali akterji civilne družbe že začnejo oblikovati svoje vizije integrirane mobilnosti in kako bi se lahko njihova mesta ustrezno razvijala in na ta način v meta uvesti tudi najboljša električna kolesa. Treba je tudi oblikovati jasne zamisli o tem, kako upravljati prehod, tako da so njegove koristi čim večje v skladu z lokalnimi prednostnimi nalogami za izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev.


Vrhunska električna kolesa za po mestu ali razgibanih gorskih poteh

V okviru integrirane, torej povezane mobilnosti, se slednja kaže na več načinov, med katerimi mnogi najbolj opazijo električna kolesa. Je pa tudi prisotna v upravljanju mest, saj je možno na električni pogon vzdrževati javni prevoz in deljene avtomobile, ki so v skupnem lastništvu. Vrhunsko električno kolo pa je tisti člen trajnostne verige, ki si ga posameznik morda najlaže privošči, saj cene kljub primerjalno višjim vsotam glede na klasična kolesa ne dosegajo astronomskih zneskov.

najboljše električno kolo

Vsak posameznik se odloča na podlagi svojih prioritet in finančnih zmožnosti, k čemur pa lahko pripomore tudi država. Ponekod so za najboljša električna kolesa subvencije na voljo podobno kakor za avtomobile. Država ali regija z aktivno politiko spodbuja prehod na nizko-ogljično gospodarstvo. O subvencijah za najboljša električna kolesa se lahko pozanimate na ustreznih organih, spletnih straneh ali povprašate kar v trgovinah z vrhunskimi električnimi kolesi. Gotovo imate tudi v svoji okolici kakšno, sicer pa lahko pobrskate po internetnih forumih in se pozanimate glede vseh prednosti, ki so na voljo.

Trend gre namreč v smeri urbane mobilnosti, in to po vsem svetu. Nekatere tendence, kot so elektrifikacija vozil in razvoj tehnologije avtonomne vožnje, so neposredno povezani z mobilnostjo. Gre pa tudi za širše družbene spremembe, ki bodo pomembno vplivale na naše življenje v prihodnje. Vse manj so centralizirani energetski sistemi, kar bo pripomoglo k temu, da se različne prevoza vse bolj opirajo na električno energijo kot vir pogona. Ni pričakovati, da bi se ta smer kaj spreminjala, zato lahko v prihodnje opazujemo še več integrirane mobilnosti v mestih. Tam namreč tehnološki napredek in nove prevozne storitve omogočajo vse bolj učinkovito in varno vožnjo oz. prevoz. Tako se kot odlična izkažejo najboljša električna kolesa.

V Sloveniji se ti načini že kažejo v nekaterih večjih mestih, napredne pa so tudi podeželske skupnosti. Gre za drugačen način dojemanja prevoza, kjer se zaradi odmika od klasičnih fosilnih goriv in vnašanja novih vzorcev razumevanja lastništva in koriščenja storitev pojavlja tako imenovana deljena ekonomija in krožno gospodarstvo tudi v tem smislu.

Medtem ko so nosilci tovrstnih sprememb zlasti mladi, pa tudi starejša generacija ne sme in noče biti izključena, saj se zaveda pomena okolja. V tem pogledu je lahko trajnostni razvoj tudi priložnost za medgeneracijsko povezovanje in več izmenjav, saj se morajo različni deležniki medsebojno uskladiti. To pa spet zahteva več dialoga vseh. Vrhunska električna kolesa so tako popularna med vsemi generacijami, saj so odlična za vožnjo po mestu, za hobi, najboljša električna kolesa pa celo za vožnjo po gorskih brezpotjih brezpotjih.