Male biološke čistilne naprave Oxyfix in X-Perco

Ko boste slišali za besedo OXYFIX se spomnite na najboljše male čistilne naprave v Sloveniji. Male biološke čistilne naprave Oxyfix so namenjene za čiščenje odpadne vode iz stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso priključeni na javno kanalizacijsko omrežje. Oxyfix predstavlja kakovostno čistilno napravo, ki odpadno vodo iz gospodinjstva očisti do te mere, da jo lahko brez zadržkov spustimo nazaj v okolje, saj zaradi svoje edinstvene in preizkušene tehnologije doseže najboljše učinke čiščenja.

Male biološke čistilne naprave OXYFIX, odpadno vodo prečistijo v treh stopnjah

Najprej voda priteče v primarni usedalnik, kjer se trdi delci usedejo. Nato voda teče naprej v biološki reaktor, kjer poteka faza čiščenja odpadne vode. Posebnost sistema tehnologije čiščenja male čistilne naprave Oxyfix so bakterije, ki živijo in se razmnožujejo na patentiranih Oxybee® potopljenih nosilcih z zelo veliko površino. Aerobne bakterije se hranijo z organskimi delci (oksidacija). Z dodajanjem kisika omogočimo aerobnim bakterijam, da se razmnožujejo in predelajo organske snovi do te mere, da vodo lahko spustimo nazaj v okolje. Tretja stopnja poteka v naknadnem usedalniku, kjer se preostali trdi delci ločijo od očiščene vode. Trdi delci se usedejo na dno, ter se s pomočjo recirkulacije vračajo nazaj v prvi primarni usedalnik.

Male čistilne naprave Oxyfix imajo enostavno in zanesljivo tehnologija čiščenja, saj gre za pretočno čistilno napravo, brez električnih delov. Najboljše male čistilne naprave so narejene iz kvalitetnega mikroarmiranega betona, ki je odporen na pritiske zemljine. Male čistilne naprave zemljina ne more stisniti pri zakopu ali praznjenju. Male biološke čistilne naprave imajo velik primarni usedalnik, iz katerega se črpa odvečno blato, kar pomeni, da je frekvenca čiščenja odpadnega blata enkrat na tri leta.

Čistilno napravo Oxyfix vam pripeljemo in postavimo v dostopno gradbeno jamo, poskrbimo, da je mala čistilna naprava ustrezno zagnana in predana uporabniku.

mala biološka čistilna naprava

Male čistilne naprave brez elektrike X-Perco

X-Perco je mala čistilna naprava, ki deluje brez elektrike. Male čistilne naprave brez elektrike so namenjene za vse stanovanjske hiše, vikende, poslovne objekte, pasivne gradnje, planinske in gorske koče ter druge objekte, ki niso priključeni na javno kanalizacijsko omrežje.

Gre za pretočno čistilno napravo, kjer se odpadna voda najprej zbere v primarnem usedalniku. Nato delno očiščena voda potuje skozi pred-filter, ki preprečuje vhod morebitnih trdih delcev naprej v biološki reaktor. Tu je nameščeno posebno prenosno korito-razdelilni jašek (spider), ki delno odpadno vodo s pomočjo težišča razporeja po perforiranih ceveh male čistilne naprave brez elektrike. Voda se enakomerno razprši po čistilnem filtrirnem mediju X-ylit®. Na filtru X-ylit se ustvarja biomasa, ki za svojo rast in delovanje potrebuje kisik, katerega dovajamo skozi ventilacijsko cev, speljano skozi čistilno napravo.

ZAKAJ izbrati male čistilne naprave brez elektrike X-PERCO® ?

  1. Delovanje male čistilne naprave brez elektrike in električnih delov.
  2. Dolga življenjska doba vgrajenih komponent.
  3. Velik primarni usedalnik, kar vpliva na manj pogosto praznjenje male čistilne naprave.
  4. Nizki stroški vzdrževanja male čistilne naprave.
  5. Stabilni in kakovostni bazeni iz sulfatno odpornega mikro-armiranega betona.
  6. Življenjska doba bazenov male čistilne naprave je do 50 let.

Zaradi vseh pozitivnih lastnosti, ki jih imajo male biološke čistilne naprave, lahko rečemo, da so male čistilne naprave Oxyfix in male čistilne naprave brez elektrike X-Perco najboljša rešitev za končnega uporabnika, saj imajo nizke stroške vzdrževanja ter zanesljivo tehnologijo čiščenja.

Ko se odločate za nakup male čistilne naprave boste kaj hitro ugotovili, da je ponudba zelo široka, kar pa pomeni, da se morate zelo dobro pozanimati katero malo čistilno napravo boste izbrali.

Pomembno je, da izberete čistilno napravo, ki bo kvalitetna z dolgo življenjsko dobo ter da bo imela nizke stroške vzdrževanja v celotni življenjski dobi. V podjetju S5 Projekt vam zagotavljamo, da so male biološke čistilne naprave Oxyfix in male čistilne naprave brez elektrike X-perco najboljša rešitev za vas in vaše okolje, saj so kvalitetne, odporne in preizkušene male čistilne naprave z belgijsko kvaliteto in nemškim certifikatom. Več nahttp://www.s5projekt.si/

nakup čistilne naprave