Traktorske nadgradnje


Traktorske nadgradnje so ene od najpogostejših, saj so traktorji vsestransko uporabni. Traktorske nadgradnje delajo v podjetju Natral na traktorjih, uidejo pa jim ne niti traktorske prikolice. Pogosto gre v tem primeru za gozdarske nadgradnje, pa tudi za kmetijske, komunalne in druge nadgradnje. Posebna vrsta traktorske predelave je tudi turistični vlakec.

Gasilska vozila


Gasilska vozila zahtevajo veliko nadgradenj, te pa morajo biti specifične in zelo kakovostne. Za gasilska vozila pomenijo nadgradnje lahko razliko med uspešnim in neuspešnim gašenjem požara ali drugimi intervencijami, zato je ključnega pomena, da so dobro zasnovane, projektirane, načrtovane in izvedene. Gasilska vozila in njihove nadgradnje je potrebno tudi dovolj pogosto in učinkovito pregledovati, servisirati in zagotavljati hitro dobavljive rezervne dele. V podjetju Natral so strokovnjaki, ki so tako pomembni in odgovorni nalogi tudi kos.

Specialna vozila


Med specialna vozila se štejejo poleg gasilskih tudi reševalna, vojaška vozila, vozila civilne zaščite, komunalna vozila in vozila cestnih podjetij, ki urejajo promet ter zagotavljajo podporo mehanizaciji na deloviščih.

Specialna vozila morajo zadovoljiti svojemu osnovnemu namenu, obenem pa morajo biti kakovostno predelana in dodelana, da lahko kljubujejo različnim okoliščinam, od vremenskih pogojev do razmer na cestah in na terenu.

Turistični vlakec


Skoraj ga ni več mesta v Sloveniji, ki ga ne bi predstavljal tudi turistični vlakec. Ker je praktična in prijetna rešitev za hitre turistične oglede, je turistični vlakec logična izbira, če potrebujete rešitev za panoramske vožnje.

Turistični vlakec je odprt, tako da imajo udeleženci vožnje prijeten pregled na vse strani in jih poleti prijetno pihlja, obenem pa je pokrit s streho, ki mu nudi tako senco kot tudi zaščito pred drugimi vremenskimi pojavi. Turistični vlakec je lahko tudi oblika traktorske nadgradnje, saj je lokomotiva pogosto zamaskiran traktor, ki je dovolj zmogljiv, da za seboj vleče več prikolic - vagonov.

Gasilska vozila, specialna vozila, turistični vlakec, traktorske ter druge nadgradnje v podjetju Natral:

Pri podjetju Natral lahko naročite sledeče nadgradnje:

 • tovorne prikolice,
 • kamionske prikolice,
 • gozdarske prikolice - gozdarske nadgradnje,
 • kiper prikolice,
 • pajki za prevoz osebnih vozil,
 • prikolica za prevoz avtomobilov,
 • prikolica za prevoz živine,
 • odri za prireditve,
 • nakladalna rampa,
 • traktorske prikolice,
 • hidravlično dvigalo,
 • gradbeno dvigalo,
 • gasilska vozila,
 • specialna vozila,
 • delovni stroji,
 • turistični vlakec,
 • in še mnogo več.

Natral d.o.o. tovorne prikolice, povezava do naše spletne strani: