Rezultati iskanja

  • Revidiranje računovodskih izkazov

    Podjetje IN-Revizija vam nudi strokovno revidiranje računovodskih in davčnih izkazov, revidiranje notranjih kontrol, revidiranje finančnih naložb ter svetovanje.

  • Notranje revidiranje

    Podjetje IN-Revizija vam nudi storitve notranjega revidiranja, revidiranje poslovanja in finančnih naložb, knjiženje poslovnih dogodkov, svetovanje in drugo.

  • Revizijske storitve

    Podjetje IN-Revizija vam nudi strokovne revizijske storitve, kamor prištevamo notranje revidiranje poslovanja, revidiranje letnih poročil, računovodskih izkazov, itd.