Mednarodni prevozi z nami potekajo gladko in pravočasno


Mednarodni prevozi so sestavni del posla vseh mednarodnih podjetij. V Sloveniji pa je zaradi relativno majhne velikosti Slovenije mednarodnih podjetij res veliko. Mednarodni prevozi so zato na sporedu vsak dan v prav velikem številu. Čeprav smo znotraj Evropske unije in je carina znotraj območja postala manj pomembna, pa imamo špediterji še vedno ogromno dela z mednarodnimi prevozi. Prav zaradi sprostitve meja med državami Evropske unije in zaradi prostega pretoka blaga in ne nazadnje tudi kapitala, je prevoz tovora znotraj območja Evropske unije danes dosti bolj živahen, kot je bil nekoč. To še posebej velja za cestni prevoz tovora. Za marsikoga je pomembna tudi organizacija izrednih prevozov: prevoz izrednih tovorov je namreč potrebno najaviti ter poskrbeti za ustrezno spremstvo.


Mednarodni prevozi tovoraMednarodni prevozi morajo biti dobro usklajeni

Pri mednarodnem prevozu je pomembno, da poteka hitro in v skladu s predpisi. V interesu vsakega naročnika je, da je prevoz tovora opravljen v najkrajšem možnem času. Na drugi strani pa je treba vedeti, da je izvajalec cestnega prevoza tovora navsezadnje le človek, ki ima svoje potrebe: mora se ustrezno spočiti in kajpak voziti v skladu s prometnimi predpisi. Pri nas poskrbimo, da se prevoz tovora zgodi hitro, a zakonito. To seveda velja tudi za izredne prevoze, ki so lahko prav tako mednarodni prevozi.

IZBERITE EURIZONT ZA CESTNI PREVOZ TOVORA


Izredne prevoze za vas opravimo ugodno, hitro in učinkovito

Izredni prevoz je prevoz z vozili, ki sama ali skupaj s tovorom presegajo predpisane dovoljene osne obremenitve, skupno maso, širino, dolžino ali višino. Prevoz izrednih tovorov je torej prevoz nedeljivega tovora, ki je velik ali težak, oziroma težkega ali velikega nedeljivega vozila v primeru, če prevoza tovora ni mogoče opraviti z drugačnim prometnim sredstvom. Izredni prevoz je torej prevoz preširokega, pretežkega, predolgega ali previsokega tovora. Čim daljša je trasa tovrstnih prevozov, večja je zahtevnost za organizacijo.

Eurizont | Mednarodni prevozi kot po maslu.