Anti-Kipp-System - zaščita pred prevračanjem stroja (traktorja)

Anti-kipp systemZa varnost pri delu v gozdu poskrbimo z ustrezno opremo in uporabo ustreznih strojev. Traktor mora biti opremljen po predpisanih pravilih. Zaradi prevračanja traktorjev prihaja vedno znova do hudih nesreč. Temu se lahko izognemo s sistemom za preprečitev prevračanja stroja - Anti-Kipp-System.

Elektronski merilnik nagiba, ki deluje kot zaščitno stikalo (Anti-Kipp-System), v primeru prevelikega nagiba prepreči prevračanje stroja. Pri traktorskemu vitlu se deaktivira navijanje zajle, stroj pa lahko z uporabo zavore vitla vrnemo v normalni položaj. Navijanje zajle deluje takoj, ko je nagib stroja znotraj dovoljenih mej. Mejne vrednosti nagiba, pri katerem se vklopi zaščita (Anti-Kipp-System), se pri nastavijo pri montaži sistema. namestitvi merilnika na stroj vpišejo s posebnim programatorjem.

Novost leta 2015 predstavlja Sprejemnik TRACON je pripravljen za dograditev senzorja nagiba za preprečitev prevračanja stroja (Anti-Kipp-System). Sprejemnik omogoča daljinsko upravljanje vitla (upravljanje odvijalcev za odvijanje pletenice z vitla).

Za čim večjo varnost pri delu v gozdu poskrbi tudi osebna zaščitna oprema

Gozdarji pri delu v gozdu uporabljajo zaščitno opremo in opremo ter pripomočke za delo. Delavci nikoli ne smejo biti brez čelade, zaščitnih čevljev, zaščitnih hlač in glušnikov. Vsi ti elementi morajo nuditi dobro zaščito proti elementom okolja in pred možnimi poškodbami med delom. Na delovišču mora tudi vedno biti pribor za prvo pomoč.

V gozdu je treba imeti primerno veliko in močno motorno žago ter traktor za vlačenje, ki je prilagojen delu v gozdu. Takšen traktor mora imeti ustrezno zaščitno opremo, med katero sodi tudi sistem za preprečitev prevračanja stroja (Anti-Kipp-System), ter opremo za privlačevanje in vlačenje lesa. Da bo varnost pri delu v gozdu čim večja, pa je potrebno še določeno znanje in predvsem izkušnje delavcev.

Daljinsko upravljanje vitla

Daljinsko upravljanje vitla za enostavno in varno spravilo lesa

Vitli so traktorski priključki, ki jih uporabljamo za zbiranje lesa od panja do traktorske vlake. Glede na proizvajalca so gozdarski vitli različni po vrsti in moči. Prevladujoče mehanične vitle danes zamenjujejo hidravlični in (vse bolj pogosto) daljinsko vodeni vitli, ki jih uporabljamo za spravilo velikih količin lesa. Daljinsko upravljanje vitla močno olajša delo, po zaslugi daljinskega upravljanja pa je večja tudi varnost pri delu v gozdu.

Če torej želite poenostaviti in olajšati transport lesa iz sečišča do gozdne ceste, obenem pa poskrbeti za čim večjo varnost pri delu v gozdu, sta daljinsko upravljanje vitla in sistem za preprečitev prevračanja stroja (Anti-Kipp-System) prava rešitev. EE SYSTEMS vam iz lastnega proizvodnega programa nudi sisteme za daljinsko upravljanje (npr. gozdarske žičnice) prilagojene po zahtevah uporabnika.

Obiščite nas.