Vlaženje industrijskih prostorov zahteva veliko pozornosti

Nadzor vlage


Vlaženje zraka v industrijskih prostorih zahteva veliko mero pazljivosti in natančnosti, saj lahko v vsaki industriji s pravilnim nadzorom vlage ustvarimo idelane pogoje za delovanje proizvodnje in tako zmanjšamo izgube. Prav tako lahko s pravilnim vlaženjem zraka pripomoremo k boljšim pogojem za delo zaposlenih.


Vlaženja prostorov se lahko lotimo na več načinov. Najenostavnejši način je nakup pršilca za vlago, ki bo prostor vlažil in tako ustvarjal boljše pogoje za delo. Dražji, vendar tudi naprednejši način je nakup in vgradnja adiabatnega sistema.


S pomočjo adiabatnega sistema bo v vaših prostorih relativna zračna vlaga vedno v optimalnem območju za delovanje.


Različne industrije pa zahtevajo različno relativno zračno vlažnost. Oglejmo si nekaj primerov:

  • Papirna industrija in tiskarstvo

Papir iz zraka v prostoru absorbira vodo. V času zime, ko moramo prostor ogrevati in poleti, ko moramo prostor hladiti, zrak še dodatno izsušimo. Suh zrak pa vodi v številne neprijetne posledice, ki otežujejo procese v papirni industriji in tiskarstvu. Govorimo predvsem o statičnem naboju v ozračju, nestanovitnosti drobnih delcev in prehitrem sušenju tiskarskih brav. Zaradi vsega naštetega je konstantno in natančno vlaženje prostora izjemno pomembno. Pravilno vlaženje pa omogoča tudi, da papir ne izgublja svoje prvotne oblike, kar lahko privede do blokiranja rotacijskih strojev in napak pri tisku.

  • Lesna industrija

Les je material, ki se mu v procesih vlaženja in razvlaževanja, povečuje ali zmanjšuje njegova velikost in oblika. Na lesu se tako hitro pričnejo pojavljati razpoke ali pa se les prične krčiti oz. upogibati. Težave se pojavijo tudi pri lakiranju lesa - če les lakiramo, ko je presuh, lahko les dobi zrnat ali mat videz, kar je za nadaljnjo distribucijo zelo neugodno.

  • Tekstilna industrijaVlaženje prostorov

Hitrost sodobnih statev in naravne ter sintetične čistilne preje, zahtevajo visoko stopnjo relativne zračne vlage, ki znaša med 65% in 85%. Prostor, kjer bodo naprave delovale bo tako potrebno vlažiti. Težavo lahko rešimo z vgradnjo adiabatnega sistema, ki zagotavlja konstantno vlaženje, relativna zračna vlaga pa bo tako optimalna.


Aqua Cool visokotlačni adiabatni sistemi so izjemno majhni in zelo učinkoviti ter tako ustvarijo željeno relativno vlažnost, poraba elektrike in vode pa je v primerjavi z alternativnimi sistemi neprimerljivo manjša. Naš sistem lahko porabi tudi 40 krat manj energije kot drugi parni sistemi. Zraven tega je potrebno upoštevati, da poleti, ko so temperature zunaj visoke, parni sistemi vlaženja niso primerni.

Več o centralnem ogrevanju:www.vsi.si/akvakul/centralno-ogrevanje

PONUDBA KLIMA NAPRAV

VODOVODNA NAPELJAVA