Nepovratna sredstva za gradnjo apartmajev z razpisi za turizem

Nepovratna sredstva za gradnjo apartmajev, ki jih razpišejo različni skladi in institucije, so namenjena za vse pravne osebe, ki delujejo v turističnem sektorju. Obsežni razpisni pogoji in zahteve pa podjetja velikokrat odvrnejo od prijave na razpis, zato najemajo svetovalne storitve zunanjih strokovnjakov, ki poskrbijo, da bo črpanje evropskih sredstev po občinah čim bolj uspešno. Do finančne spodbude je namreč turistični ponudnik upravičen le, če za to izpolnjuje natančno določene pogoje.

Javni razpis – turizem s turističnimi produkti in storitvami

Nepovratna sredstva za gradnjo apartmajev so del investicijskih projektov, ki so objavljeni kot aktualni razpisi za turizem. Svetovalno podjetje Solvit tako pripravi in poskrbi za celotno izvedbo poslovnih in finančnih načrtov, poišče najugodnejše vire financiranja ter različnim institucijam odda projektno dokumentacijo, izdelano v skladu z zahtevami in predpisi. Razpisi za turizem pa so namenjeni tudi investicijam v razvoj turistične dejavnosti, ki zajema inovativne in trajnostne pristope k storitvam in produktom v turističnem sektorju.

Nepovratna sredstva za gradnjo apartmajevNapovratna sredstva na območju turizma

Učinkovito črpanje evropskih sredstev po občinah 

Črpanje evropskih sredstev po občinah je namenjeno tudi za vse pravne osebe v turističnem sektorju, ki se želijo prijaviti na razpis in pridobiti nepovratna sredstva za gradnjo apartmajev. Pri tem svetovalno podjetje Solvit poišče najbolj ustrezen investicijski projekt, ki je v določenem obdobju pravnim osebam na voljo v tisti občini, kjer se izvaja njihova dejavnost. Nepovratna sredstva za gradnjo apartmajev se hitreje črpajo v občinah, ki so turistično bolje razvite, zato je pomembno, da se prijava na razpis izvede pravočasno in z oddanimi poročili, ki so kakovostno izdelana.

Pridobite več informacij o črpanju evropskih sredstev po občinah

Črpanje evropskih sredstev v Sloveniji

Črpanje sredstev iz evropskih skladov za pravne osebe s turistično dejavnostjo

Črpanje EU sredstev je odlična priložnost za vsa mala in srednje velika podjetja v turističnem sektorju, ki bi nepovratna sredstva za gradnjo apartmajev izkoristila tudi za izboljšanje kakovosti turistične ponudbe v določenem kraju. Kakovostna izdelava finančnih načrtov in izpolnitev vseh zahtev iz razpisa pa podjetju omogočata večje možnosti za uspeh pri pridobivanju nepovratnih sredstev za gradnjo apartmajev.