Prevajanje iz slovenščine v madžarščino s pomočjo prevajalske agencije

Prevajanje iz slovenščine v madžarščino je nepogrešljivo pri sodelovanju s podjetji na Madžarskem. Madžarščina je eden izmed 24 uradnih jezikov Evropske unije, katerega začetki segajo v prvo stoletje pred našim štetjem. Danes je materni jezik kar 13 milijonom ljudi. Približno 2,2 milijona od teh živi v drugih državah, kot so Slovenija, Avstrija, Hrvaška, Ukrajina, Srbija in Romunija.

Najti pa ga je mogoče tudi na odročnejših krajih, saj so družinska imena pogostokrat uporabljali kot zemljepisna imena. Več kot 6000 mest, vasi, hribov in rek po svetu ima madžarska imena. Nahajajo se v Tuniziji, Malti, Iraku, Indiji, na Filipinih in v Burkina Fasu. 

Za prevajanje iz madžarščine v slovenščino in obratno morajo poskrbeti usposobljeni strokovnjaki. Jezik se namreč izjemno razlikuje od slovnice indoevropskih jezikov, kot je angleščina. Je poln nenavadnih, osupljivih posebnosti. Je bogat z narečji, a nima slovničnega spola.

Namesto ločenih besed za “ona” in “on” ima zaimek ő, njegove pripone pa se usklajujejo glede na samoglasnik glavne besede. Prevajalska agencija bo vselej poskrbela za jasno, nedvoumno in profesionalno prevajanje besedil.

Ta so ključnega pomena za uspešno sodelovanje s podjetji ali dobavitelji pri naši dragi sosedi, saj njeni prebivalci govorijo angleški jezik le v borih 20 %. Da bi vam zagotovili kakovostne storitve v podjetju EuroComIT3, sodelujejo s prevajalci, ki so vsakodnevno v stiku z jezikom. Odlikujejo jih bogate izkušnje, ki segajo tudi na področje narečji, ki jih je, kar 9. 

Prevajanje iz slovenščine v madžarščino

Kako poteka prevajanje iz madžarščine v slovenščino?

Prevajalska agencija EuroComIT3 s pomočjo skrbno izbranih strokovnjakov, ki prevajajo v materni jezik že 25 let, povezuje Slovenijo s sosednjo državo. Da bi naročnikom zagotovili profesionalne, prilagodljive in celovite rešitve, ti pri svojem delu uporabljajo programe ter orodja za dosledno uporabo strokovnih izrazov.

PREVAJANJE BESEDIL

A za prvovrstni prevod, ki bi podjetju na dinamičnem mednarodnem trgu zagotovil konkurenčno prednost to, ni dovolj. Zato že vse od svojih začetkov sodelujejo s strokovnjaki za prevajanje besedil na najrazličnejših področjih. Od farmacije, medicine, tehnike, gradbeništva, bančništva, leposlovja, prava, turizma in strojništva. Prevajanje iz madžarščine v slovenščino temelji na upoštevanju EN in ISO standardov.

Prevajanje besedil

Prevajanje besedil - prevajalska agencija

Njihov delovni proces vselej poteka po ustaljenem vrstnem redu. To jim zagotavlja optimalen nadzor ter preprosto sledenje dokumentu v vseh fazah. Prva faza se začne, ko naročnik izrazi zahtevo po prevajanju iz slovenščine v madžarščino. Temu, sledi sestanek z naročnikom, na katerem so odgovorjena vsa vprašanja in potrditev naročila.

Na podlagi besedila poteka posvet z ustreznimi strokovnjaki, pregledajo se baze in pripravijo strokovni izrazi. Delo se nato razporedi prevajalcu. Ko je prevajanje iz slovenščine v madžarščino končano, se besedilo lektorira, oblikuje ter pregleda. Končan produkt nato preveri naročnik. Po potrditvi se naredi obračun in izda račun.

Prevajanje iz madžarščine v slovenščino