Lahko mostno dvigalo: monorail, enonosilčno, dvonosilčno, kombinirano dvigalo

Lahko mostno dvigalo je iz standardnih komponent, iz katerih lahko sestavimo poljubno dvigalo ali kombinirana dvigala oziroma sistem več dvigal. Maksimalna nosilnost lahkega mostnega dvigala je omejena na 2.000 kg. V primerjavi s klasično izvedbo dvigal so lahka dvigala primerna zaradi velike možnosti kombinacij in prilagodljivosti objektu, enostavne vgradnje v obstoječe objekte in nizkih stroškov montaže. Prav tako je enostavna do-gradnja - podaljšanje ali predelava oziroma selitev na novo lokacijo. Veliko je prednosti lahkih mostnih dvigal, med drugim so obremenitve na objekt minimalne, stroški montaže pa so, v primerjavi s stroški montaže klasičnih dvigal, občutno manjši. Lahka dvigala so dobavljiva kot monoraili, enonosilčna dvigala, dvonosilčna dvigala in kombinirana dvigala (sistem več dvigal na eni progi). Za vsako potrebno priskrbimo optimalen dvižni mehanizem.

Monorail (enonosilčna dvigala)


Enonosilčna mostna dvigala in dvigala dvonosilčne standardne izvedbe

Enonosilčno dvigalo (MDE) je odlična rešitev za naloge, če maksimalno breme ne presega 12.500 kg, razpetina je maksimalno L = 32 m, višina dviga H je maksimalno 10 m, ni potreben vzdrževalni podest na dvigalu. Vgradnja omenjenega dvigala je precej zahtevna naloga, zlasti za arhitekte in projektante. Mostna dvigala dvonosilčna standardne izvedbe (MDD) ali mostni žerjavi so primerni za nosilnost višje od 5 t, razpetine večje od 16 m, višina dviga ima odločilno vlogo (h>10 m), če je predvidena vgradnja dodatne elektro opreme na mostu, v primeru, da težki obratovalni pogoji zahtevajo redno prisotnost serviserja na dvigalu, kar narekuje vgradnjo servisnega podesta vzdolž dvigala, obstajajo posebne zahteve glede višine in dosega kavlja. Tudi vgradnja tega dvigala je zahtevna naloga, zato vam z veseljem svetujemo v našem podjetju.

kombinirano lahko mostno dvigalo

Monorail izvedba lahkega mostnega dvigala

Monoraili so zelo pogosto uporabljeni kot servisno dvigalo za vzdrževanje opreme v cementarnah, energetskih objektih, črpalnih postajah in pri predelavi plastike (pri zamenjavi orodij). Pri izbiri vitla je potrebno razmisliti, kakšna je nosilnost, namen, kako okolje vpliva na mostno dvigalo (temperatura, vlaga, prah), način upravljanja (radijsko ali ročno upravljanje), ali želite vgradnjo tirnice na obstoječo konstrukcijo itd. Več informacij o lahkih mostnih dvigalih, kombiniranih dvigalih in ostali naši ponudbi lahko dobite na naši spletni strani.

STANDARDNO MOSTNO ENONOSILČNO DVIGALO