Veterina za velike živali se osredotoča na velike in male rejne živali

Poleg veterinarjev, ki svoje delo opravljajo v klinikah in veterinarskih ambulantah, poznamo tudi takšne, ki se vsakodnevno spopadajo z izzivi terenskega dela, ki pretežno zajema področje veterine za velike živali. Ko govorimo o velikih živalih, se navadno nanašamo na krave, teleta, ovce, koze, prašiče, perutnino ipd., oziroma na domače živali, ki ne predstavljajo hišnih ljubljenčkov. Veterinarji na terenu skrbijo za zdravje domačih velikih (govedo) in malih (koze, ovce) rejnih živali, prežvekovalcev, konjev in prašičev.

Veterina za velike živali

Šaleška veterina

Šaleška veterina d.o.o. ima z Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) sklenjeno koncesijsko pogodbo za področje občin Velenje, Šoštanja in Šmartnega ob Paki, kjer izvajajo sistematično spremljanje stanja kužnih bolezni (jemanje krvi, tuberkulinizacijo, preventivna cepljenja, genotipizacijo), preglede gospodarstev itd. Za vse primere nujne veterinarske pomoči, izven delovnega časa zagotavljajo tudi dežurno službo.

Njihovo delo poleg tega zajema ugotavljanje in zdravljenje bolezni ter poškodb velikih živali, preventivo (cepljenje konj, prašičev, govedi, drobnice in perutnine, tretiranje z antiparazitiki, vitaminizacije), diagnostiko s pomočjo laboratorijskih preiskav (biokemijskih, hematoloških, koproloških preiskav), ultrazvočno diagnostiko, ugotavljanje brejosti, ultrazvočno spremljanje brejosti, diagnosticiranje in zdravljenje plodnostnih motenj, preventivne kirurške posege (kastracije, odstranitev rogov, repa...), nujne kirurške posege (dislokacije pri govedu, večje rane, poškodbe po porodu...), pomoč pri porodu, carski rez, izdajo zdravil ter vitaminsko-mineralnih dodatkov za živali, korekcijo parkljev, kopit, identifikacijo konj (mikročipiranje, popis in registracija), številčenje govedi, sistematično svetovanje rejcem pri prehrani in reji živali, spremljanje stanja kužnih bolezni ter vakcinacijo rejnih živali po odredbi.

Ukvarjajo se tudi z  umetnim osemenjevanjem, ki je eden izmed  načinov razmnoževanja, pri katerem gre za oploditev plemenice ali samice z izključno semenom plemenjaka, ki je bilo odbrano za namen osemenjevanja z veljavnim zootehniškim dokumentom o njegovem priznavanju ter zaključenim testom na potomcih, v skladu z rejskim programom. Gre za postopek oplojevanja živali s semenom, ki smo ga predhodno odvzeli samcem in ga pripravili po posebnem postopku. Večinoma se uporablja pri govedu.