Result, d.o.o.

Celovite digitalne rešitve

Prihodnost finančnega načrtovanja: vloga umetne inteligence in avtomatizacije

Finančni podatki podjetja so bistvo, ki ga moramo med poslovanjem ves čas spremljati. A to veliko podjetjem predstavlja težavo, saj so podatki razkropljeni v nešteto Excelovih tabelah, kar pomeni, da je finančno planiranje nemogoče. Informacije na podlagi katerih izdelujemo načrte za prihodnost, morajo biti ves čas ažurne, kar pa ne drži, če porabimo ogromno časa za zbiranje vseh podatkov. Bilanca stanja in poslovni izid se zato pogosto izkažeta za napačne. Vas zanima, kaj je rešitev za vzpostavljen red, stalen nadzor nad vsemi podatki in uspešnejši finančni kontroling?

Finančni podatki podjetja

Poenostavite finančni kontroling s pomočjo spletne aplikacije Bizview

Če se tudi vi spopadate z Excelovimi tabelami, ki med seboj niso povezane, vam svetujemo, da proces avtomatizirate. Najlažji način za to je uporaba spletne aplikacije Bizview, v kateri so vsi finančni podatki podjetja vidni na enem mestu. Ker je zasnovan na konceptu enotne vstopne točke za vse planerje, je zbiranje in usklajevanje bistveno enostavnejše. Omogočeno je tudi potrjevanje delnih planov posameznih funkcijskih področij, kar vodi v učinkovitejše finančno planiranje.

Uporaba programa za finančno planiranje je povsem enostavna

So vaši zaposleni vajeni uporabe Excela? Potem naj vas implementacija aplikacije Bizview ne skrbi, saj je zelo podoben omenjenemu programskemu orodju. Uporablja enako logiko in izgled, zato zahteva le nadgradnjo vašega znanja in operativnih zmožnosti. V podjetju tako ne bo prišlo do zmede in morebitnih nevšečnosti, saj bodo zaposleni že takoj razumeli njegovo delovanje.

Varnost finančnih podatkov podjetja naj vas ne skrbi

Pri finančnem kontrolingu je zelo pomembno, da so podatki zavarovani. Nikakor se ne sme zgoditi, da lahko do njih dostopa kdorkoli v podjetju. Spletna aplikacija Bizview je prav zato tako uporabno orodje, saj odločevalcu omogoča prijazen grafični pregled nad delom ostalih uporabnikov. Takoj vidi, kdo je že začel in kdo je že končal z delom, za katerega je odgovoren. Ker je mogoče nastaviti dovoljenja in hierarhijo uporabnikov, so finančni podatki podjetja ves čas na varnem. Do njih lahko dostopajo le tisti, ki so zanje odgovorni, ne vsi zaposleni. 

Izboljšajte komunikacijo med zaposlenimi

Finančno planiranje bo uspešno le, če bo celotna ekipa med seboj povezana, komunikacija med njimi pa nemotena. Bizview omogoča komentiranje na nivoju vsakega planskega obrazca, kar omogoča neverjetno povezanost. Tako niso povezani le določeni zaposleni, temveč tudi različni oddelki, kot so proizvodnja, prodaja, kadri in nabava. Tovrstna avtomatizacija vodi v višjo donosnost in višje prihranke.

Pozabite na ročno upravljanje s finančnimi podatki podjetja

Namesto, da porabite ogromno časa za zbiranje podatkov iz Excelovih tabel, njihovo povezovanje in načrtovanje, se raje odločite za pomoč umetne inteligence. Izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov in bilanca stanja se bodo tako na podlagi vnešenih podatkov vseh zaposlenih izpolnjevali sami. Tako boste imeli v realnem času popoln pregled na vsemi potrebnimi informacijami, ki so potrebne za uspešno poslovanje. Zahvaljujoč avtomatiziranju konsolidacije posameznih postavk in valutne konverzije boste na enostaven način prehiteli svoje konkurente.

finančno planiranje

Zakaj je avtomatizacija finančnega planiranja ključnega pomena za uspešno poslovanje?

Mnogo podjetij še vedno uporablja stare rešitve poslovne inteligence in ogromno Excelovih tabel, ki med seboj niso povezane. Odločevalci zato porabijo ogromno časa in napora za zbiranje podatkov, med analiziranjem le-teh pa pogosto pride do številnih napak. Človek je namreč uspešen pri povezovanju le določenega števila informacij. Ko je tabel z ogromno podatki preveč, je umetna inteligenca bistveno učinkovitejša. Avtomatizacija finančnega kontrolinga tako vodi v večjo produktivnost, saj zaposleni svojo energijo usmerijo v pomembnejše naloge. Ne osredotočajo se več na delo, ki ga lahko zlahka in brez napak opravi umetna inteligenca v precej krajšem času. 

Avtomatizacija tako tudi zmanjša možnost človeških napak, ki lahko povzročijo velike težave in izgube. Spletna aplikacija Bizview je zasnovana tako, da se finančni podatki podjetja med seboj avtomatsko povezujejo, kar pomeni, da ne more priti do napačne interpretacije informacij. Ker ves čas sledi istim, vnaprej določenim pravilom, se lahko odločevalci na podatke zanesejo.

Uporaba umetne inteligence pri finančnem kontrolingu je tako bistvenega pomena, če si želimo prehiteti svoje konkurente. Medtem ko drugi še vedno planirajo ročno in tako porabljajo dragocen čas za analiziranje podatkov, se lahko vi posvetite pomembnejšim nalogam. Sistem lahko v nekaj sekundah preračuna različne parametre, kar pohitri celoten planski cikel. Centralizirani podatki so avtomatsko preračunani in integrirani v finančni plan, ki je popolnoma zanesljiv. Odločevalci se lahko tako osredotočijo le na ključne kazalnike uspešnosti in na podlagi le-teh sprejemajo boljše odločitve.

Podjetja, ki so že implementirala spletno aplikacijo Bizview, so v primerjavi s konkurenti veliko uspešnejša. Imajo boljši nadzor nad samim potekom procesa, so produktivnejša, poleg tega pa imajo vedno na voljo zanesljiv pregled nad finančnimi podatki podjetja. Če so prej planirali le prodajo, imajo sedaj na voljo plan na vseh področjih. Vodje tako več ne sprejemajo odločitev na podlagi ugibanja, temveč v vsakem trenutku dneva natančno vedo, kako uspešni so. Le v nekaj sekundah lahko pripravijo več različnih scenarijev in planskih verzij ter tako odpravijo tveganja. Ne čakajte, da vas prehitijo konkurenti in stopite v stik s strokovnjaki za finančno planiranje še danes!

finančni kontroling