Knjigovodstvo Cvetka


V podjetju Cvetka finančni inženiring d.o.o. prehajamo iz standardnega sistema računovodskega servisa v sodobnejšo in bolj praktično poslovanje, to je e-knjigovodstvo oz. računovodstvo. Naše poslovanje boste lahko spremljali preko spleta.

Knjigovodstvo - enostavno knjigovodstvo oz. dvostavno knjigovodstvo bo preko e-knjigovodstva prestavljalo:

  • vodenje oz. uporaba programa za fakturiranje skupaj z materialnim poslovanjem
  • vodenje knjige izdanih računov (elektronski vnos)
  • vodenje knjige prejetih računov (ročni vnos s pripravo nalogov za vnos v sistem Klik)
  • vodenje blagajniškega poslovanja
  • vodenje in obračunavanje potnih nalogov
  • takojšen vpogled v odprte postavke in poslovni rezultat


Z miselnostjo »malo vi - malo mi« so cene naših storitev dostopne za vsakogar, e-knjigovodstvo oz. računovodstvo pa bo pripomoglo, da boste do želenih informacij prišli hitreje.