Razrez

Razrez pločevine, laserski razrez. Razrez z vodnim curkom - vodni razrez.

Razrez