Fotovoltaika - sončne elektrarne

Fotovoltaika predstavlja neposredno pretvarjanje svetlobne energije sončnega sevanja v električno energijo.


Osnovni elementi sončne fotonapetostne elektrarne so sestavljeni iz dveh sklopov. Prvega predstavljajo fotonapetostni moduli, ki pretvarjajo elektromagnetno valovanje sonca v enosmerni električni tok in napetost (sončne celice). Drugi sklop so elektroenergetski elementi, namenjeni uporabi proizvedene električne energije za posamezne namene. Mednje spadajo: razsmerniki, nosilna konstrukcija, priključni kabli, DC- in AC-spojišča, regulatorji, akumulatorji, stikalne in zaščitne naprave ter ostali inštalaterski material.


V podjetju Elema iz Grosupljega vam nudimo izvedbo ter vzdrževanje fotovoltaičnih sistemov, ki so lahko priključeni na distribucijsko omrežje, ali pa delujejo samostojno, kot otočni sistem (npr. vikend v hribih, ki sicer nima možnosti priklopa na električno omrežje).

Poleg omenjenih storitev vam v podjetju Elema kakovostno izvedemo inteligentne inštalacije za avtomatizirano upravljanje elektronskih naprav in sistemov, prav tako pa lahko izvedemo strelovod, ki vab bo zaščitil pred udarom strele.

Elema, d.o.o. | Fotovoltaika, sončne elektrarne, sončne celice - povezave do naše spletne strani: