Svet plemenitih kovin

Posredovanje pri nakupu in prodaji plemenitih kovin

Kje kupiti zlato po ugodni ceni?

Kje kupiti zlato, je eno izmed najpogostejših vprašanj, s katerim se sooča večina vlagateljev sploh po pandemiji Covid-19. Naložba v zlato sicer še vedno velja za eno izmed najbolj donosnih, vendar pa nanjo – kot na druge nalože – vpliva gospodarstvo. Na cene te plemenite kovine tako vplivajo trenutne razmere, odražajo pa se tudi drugje, in sicer v višini življenjskih stroškov, cenah nepremičnin, vrednosti delnic, posojilih in odkupnih cenah ostalih plemenitih kovin.

Ne glede na to, da je cena unče zlata v zadnjih letih zrasla, pa še vedno velja za eno izmed najvarnejših naložb, po kateri ne glede na obdobje, v katerem se trenutno nahajamo, vlada veliko povpraševanje. Kje torej kupiti zlato po najbolj ugodni ceni?

Vsekakor je nakup najbolj smiselno opraviti pri za to pooblaščenih prodajalcih, med katere sodi tudi Svet plemenitih kovin. Tu vam zagotavljajo ugodne prodajne in odkupne cene žlahtnih kovin ter konstanten donos. Med najbolj prodajane sodijo zlatniki Dunajski Filharmoniki – naložbeni zlatniki s čistino kar 999,9/1000, ki veljajo za najbolj prepoznavne naložbene zlatnike na trgu.

Kje kupiti zlato

Naložba v zlato v trenutnih razmerah

Čeprav varčevanje v zlatu načeloma velja za najbolj varno in donosno obliko varčevanja oziroma investiranja, pa tudi to področje ni nedovzetno za stanje na svetovnem gospodarstvu. Na odkupne cene unče zlata tako denimo najbolj vplivajo ukrepi centralnih bank, prilivi denarja, višina obrestne mere in drugi faktorji. Kljub temu pa rast cene zlata ostaja stabilna in se nam naložba, sploh dolgoročno gledano, zares izplača.

Še vedno velja, da ga je najbolje kupovati pri za to pooblaščenih trgovcih s plemenitimi kovinami, ki se ponašajo tudi z večletnimi izkušnjami. Ne le, da boste tu unčo zlata najbrž lahko kupili po ugodni ceni, pač pa vam prodajalci, nudijo možnost hrambe, ko tudi dobre odkupne cene zlata.

Varčevanje v zlatu zatorej ne velja le za izredno donosno obliko investicije oziroma varčevanja, pač pa tudi za najbolj varno. Ne glede na to, pa tudi cene te kovine na naložbenem trgu nihajo: tako so leta 2007 denimo strmo naraščale, vrhunec pa dosegle leta 2011. K rasti odkupnih cen plemenitih kovin je tedaj najbolj botrovalo dejstvo, da je bil to čas politične negotovosti.

Unča zlata

Unča zlata - na njeno ceno vpliva gospodarstvo

V primerjavi z drugimi vrstami naložb, denimo v delnice, nepremičnine, druge žlahtne kovine, kriptovalute itd., naložba v zlato še vedno ostaja najbolj donosna, saj se odlikuje s konstantno rastjo. Odkupne cene so dobre, saj je tudi rast cene zlata konstantna, a poraja se bolj vprašanje, kje kupiti zlato.

Odkupne cene na trgu nihajo in so odvisne od mnogih dejavnikov, saj gre za konservativen finančni inštrument, ki si želi ohranjati kupno moč. Prav tako je naložba v žlahtne kovine izjemno dolgoročne narave. Tu namreč govorimo o investiciji, ki se nam povrne v okviru petih ali desetih let. V takšnem časovnem okvirju zlato vedno pridobi na svoji nominalni vrednosti, na ta način pa ohranja kupno moč in pokriva inflacijo.

Kakršnekoli žlahtne kovine je zato najbolje kupiti pri pooblaščenih trgovcih, ki vam bodo znali svetovati tudi o primernem času za nakup oziroma prodajo, prav tako pa vam nudijo možnost hrambe. Tu boste plemenite kovine, denimo zlato, lahko kupili v različnih oblikah. Med najbolj razširjene sodijo palice ali pa denimo zlatniki.

Varčevanje v zlatu

Varčevanje v zlatu še vedno najdonosnejše

Mnogo potencialnih vlagateljev se sprašuje, kdaj in kje kupiti zlato ter v kašni obliki. Vse plemenite kovine so namreč na voljo v več različnih oblikah, gramaturah ipd. V Svetu plemenitih kovin vam nudimo zlato v obliki palic, zlatnikov, kot lomljeno zlato ali pa kot naložbeno zlato. Unča zlata je sicer odvisna od trenutnega stanja v gospodarstvu, zato je nemogoče predvideti padec oziroma rast cene zlata.

Večina posameznikov se ob nakupu danes najraje odloča za zlatnike, denimo Dunajske Filharmonike. Gre za naložbeno plemenito kovino s čistino kar 999,9/1000. Dunajski Filharmoniki imajo na sprednji strani motiv orgel iz slavne zlate dvorane Dunajskega glasbenega društva, na hrbtni strani pa vgravirane inštrumente. Veljajo za najbolj prepoznavno naložbeno plemenito kovino, na voljo pa so v več težah, od katere je odvisna njihova cena.

Naložba v zlato

Rast cene zlata je konstantna

Podobno kot pri drugih naložbah, denimo investiciji v delnice, kriptovalute, nepremičnine ipd., je tudi investicija v zlato povezana z določeno stopnjo tveganja. Vendar pa se tej lahko vsaj do določene mere izognemo, če seveda pazimo na to, kje to plemenito kovino kupimo.

Najbolje ga je kupovati pri za to pooblaščenih in preverjenih prodajalcih, kovnicah. Le tako boste namreč lahko kupili neponarejeno zlato, ki se ponaša z dobro čistino. Odkupne cene so temu primerne. Pri nakupu moramo pomisliti tudi na njegovo hrambo; pri tem je smiselno, da zlato hranimo v sefu z dodatno zaščito, ki ga nudijo le kovnice.

Hramba zlata doma se namreč močno odsvetuje, saj nikoli ne vemo, kdaj lahko pride do vloma ali česa podobnega. Da bi se temu izognili se je bolj smiselno obrniti na kovnice in svojo naložbo varno shraniti tam.

Rast cene zlataKje kupiti zlato