Ostale storitve


Dandanašnji čas zahteva od vseh podjetnikov čedalje večjo specializacijo. Da vam omogočimo ukvarjanje z vašim poslom, pri katerem ste strokovnjaki, smo se v računovodskem servisu odločili, da vam ponudimo možnost izvajanja še nekaterih ostalih bolj ali manj birokratskih storitev, ki pa se jim v sodobni družbi ne da izogniti.

Za vas lahko opravljamo:

  • prijave in odjave vaših delavcev
  • vlaganje e-izvržb na osnovi zapadlih verodostojnih terjatev
  • pripravo poročil in dokumentacije za potrebe pridobivanja posojil pri bankah
  • izvajanje plačilnega prometa
  • opominjanje kupcev in izterjavo vaših zapadlih terjatev
  • izdajanje računov vašim kupcem (npr. redno zaračunavanje pavšalnih zneskov storitev)


Če vas zanima karkoli od naštetega, se nam oglasite ali pa izpolnite spletno naročilnico.