Optius

Moja zaposlitev.

Pošlji povpraševanje

Prosta delovna mesta


Čeravno se trg dela, po hudem udarcu, ki mu ga je zadejala epidemija covida-19, počasi vendarle vrača v normalno stanje, pa je stopnja brezposelnosti še vedno dokaj visoka.

Januarja 2022 je bilo na ZZRS v evidenco brezposelnih vpisanih 67.834 oseb. Po statističnih regijah je bilo na Gorenjskem 4.430 brezposelnih, na Dolenjskem 4.718, v Posavju 3.008, v Pomurju 4.678, na Notranjskem in Primorskem 1.244, na Goriškem 2.485, v Obalno-kraški regiji 3.794, na Štajerskem 12.046 in v osrednji Sloveniji 17.088 registriranih brezposelnih[1].

Kakšne pa so sploh možnosti za zaposlitev oz. kakšna in koliko prostih delovnih mest ponujajo posamezne regije?

  1. 2. 2022 je bilo na spletni strani ZZRS objavljenih 4.247 prostih delovnih mest, od tega 402 prosti delovni mesti na Gorenjskem, 248 prostih delovnih mest na Dolenjskem, 169 prostih delovnih mest v Posavju, 224 prostih delovnih mest v Pomurju, 64 prostih delovnih mest na Notranjskem in Primorskem, 266 prostih delovnih mest na Goriškem, 301 prosto delovno mesto v Obalno-kraški regiji, 626 prostih delovnih mest na Štajerskem in 1.203 prostih delovnih mest v osrednji Sloveniji.[2]


Prosta delovna mesta Gorenjska

Podatki za februar 2021 kažejo, da je bila Gorenjska regija, ki je imela najnižjo stopnjo brezposelnosti in sicer 6,5 %.[3]

Delež prebivalcev brez izobrazbe je bil nižji od državnega povprečja, delež prebivalcev z višje ali visokošolsko izobrazbo pa je bil višji. Stopnja tveganja revščine je bila najnižja, t.j. 9,2 %.[4]

Glede na evidence brezposelnih (4.403 oseb) in razpisana 402 prosta delovna mesta nakazujejo, da je na Gorenjskem relativno lahko poiskati novo delovno mesto.


Prosta delovna mesta Pomurje

Prosta delovna mesta Dolenjska

Tudi Dolenjska je leto nazaj sodila med regije, ki so imeli nižjo stopnjo brezposelnosti, kot je bila na državni ravni, t.j. 8,3 %.[5]

Kar 26 % prebivalcev starih 15 ali več let je imelo le osnovnošolsko izobrazbo, 68 % prebivalcev je bilo delovno aktivnih.[6]

Glede na evidence brezposelnih (4.718 oseb) in razpisanih 248 prostih delovnih mest nakazujejo, da je na Dolenjskem precej težko priti do novega delovnega mesta.


Prosta delovna mesta Posavje

Posavje je z 10,6 % brezposelnostjo leto nazaj sodilo med regije z višjo stopnjo brezposelnosti od državne ravni.[7] Delež prebivalcev z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo je bil 19,7 % in tako nižji od državnega povprečja, hkrati pa je bil delež prebivalcev z največ osnovnošolsko izobrazbo višji od državnega povprečja, t.j. 25,6 %. V letu 2020 je bila stopnja delovne aktivnosti 66,2 %.[8]

Glede na evidence brezposelnih (3.008 oseb) in razpisana 169 prosta delovna mesta nakazujejo, da je v Posavju precej težko priti do novega delovnega mesta.


Prosta delovna mesta Pomurje

Pomurje je bilo februarja 2021 regija z najvišjo stopnjo brezposelnosti, t. j. 13 %.[9]

Skoraj tretjina prebivalcev je imela končano le največ osnovnošolsko izobrazbo. Med vsemi regijami je bila tu tudi najnižja stopnja delovno aktivnih prebivalcev in sicer le 54,5 % med ženskami in 60,7 % med moškimi.[10]

Glede na evidence brezposelnih (4.678 oseb) in razpisanih 224 prostih delovnih mest nakazujejo, da je v Pomurju precej težko priti do novega delovnega mesta.


Prosta delovna mesta Notranjska

Med regijami z nižjo stopnjo brezposelnosti sodi tudi primorsko-notranjska regija s 7,1 % brezposelnostjo.[11]

Leta 2020 je bilo tukaj največ delovno aktvinih, t.j. 69,9 %. Kar 42 % vseh delovno aktivnih je sicer delalo v drugi regiji, po večini v osrednjeslovenski.

Glede na evidence brezposelnih (1.244 oseb) in razpisana 64 prosta delovna mesta nakazujejo, da je na Notranjskem relativno težko priti do novega delovnega mesta.


Prosta delovna mesta Gorenjska


Prosta delovna mesta Primorska

Druga najnižja stopnja brezposelnosti februarja 2021 je bila na Goriškem, in sicer 6,7 %, medtem ko je bila v Obalno-kraški regiji med višjimi, in sicer 9,8 %.[12]

Večina delovno aktivnih prebivalcev Goriške regije je delala v svoji statistični občini, le 17 % jih je delalo v drugi občini.[13]

Delež prebivalcev z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo v Obalno-kraški regiji je bil 30,9 %, stopnja delovne aktivnosti pa je bila 65,6 %.[14]

Glede na evidence brezposelnih (Goriška: 2.485, Obalno-kraška: 3.794 oseb) in razpisanih 226 (Goriška) oz. 301 (Obalno-kraška) prosta delovna mesta nakazujejo, da je na Primorskem težko priti do novega delovnega mesta.


Prosta delovna mesta Štajerska

Tudi Štajerska je med regijami s precej visoko stopnjo brezposelnosti, t. j. 10,9 %.[15] Slabše od nje se je odrezala samo Pomurska regija.

Regija je leta 2020 imela eno najnižjih stopenj delovno aktivnih prebivalcev, t.j. 60,7 %, med najvišjimi pa je bila stopnja tveganja revščine in sicer kar 16,5 %.[16]

Glede na evidence brezposelnih (12.046) in razpisanih 626 prostih delovnih mest nakazuje, da je na Štajerskem izjemno težko priti do novega delovnega mesta.


Prosta delovna mesta osrednja Slovenija

Osrednjeslovenska regija je z 8,2 % nekje v zlati sredini, v družbi regij z nižjo stopnjo brezposelnosti.[17]

V osrednjeslovenski regiji je bila z 42 leti najnižja povprečna starost prebivalcev, v njej pa je bilo zaposlenih več ljudi, kot ima regija delovno aktivnih prebivalcev (delovne migracije).[18]

Glede na evidence brezposelnih (17.088) in razpisana 1.203 prosta delovna mesta nakazuje, da je v osrednji Sloveniji izjemno težko priti do novega delovnega mesta.


VIRI:

[1]https://www.ess.gov.si/trg_dela/trg_dela_v_stevilkah/registrirana_brezposelnost#Območne%20službe%20un%20uradi%20za%20delo

[2] https://www.iskanjedela.si/search-jobs?distance=3&jobId=2800746

[3] https://ec.europa.eu/eures/printLMIText.jsp?lmiLang=sl&regionId=SI0&catId=2815

[4] https://www.stat.si/obcine/sl/Region/Index/9

[5] https://ec.europa.eu/eures/printLMIText.jsp?lmiLang=sl&regionId=SI0&catId=2815

[6] https://www.stat.si/obcine/sl/Region/Index/7

[7] https://ec.europa.eu/eures/printLMIText.jsp?lmiLang=sl&regionId=SI0&catId=2815

[8] https://www.stat.si/obcine/sl/Region/Index/6

[9] https://ec.europa.eu/eures/printLMIText.jsp?lmiLang=sl&regionId=SI0&catId=2815

[10] https://www.stat.si/obcine/sl/Region/Index/1

[11] https://ec.europa.eu/eures/printLMIText.jsp?lmiLang=sl&regionId=SI0&catId=2815

[12] https://ec.europa.eu/eures/printLMIText.jsp?lmiLang=sl&regionId=SI0&catId=2815

[13] https://www.stat.si/obcine/sl/Region/Index/11

[14] https://www.stat.si/obcine/sl/Region/Index/12

[15] https://ec.europa.eu/eures/printLMIText.jsp?lmiLang=sl&regionId=SI0&catId=2815

[16] https://www.stat.si/obcine/sl/Region/Index/2

[17] https://ec.europa.eu/eures/printLMIText.jsp?lmiLang=sl&regionId=SI0&catId=2815

[18] https://www.stat.si/obcine/sl/Region/Index/8