Honorarna zaposlitev je lahko vir dodatnega zaslužka ali možnost pridobivanja izkušenj

Honorarna zaposlitev je oblika dela, ki se izvaja manj ur tedensko v primerjavi z redno zaposlitvijo. Izvaja se nekaj ur dnevno oziroma tedensko, saj v velikih primerih delo ni dovolj obsežno, da bi ga opravljali poln delovni čas, torej 40 ur na teden. Razlika med redno in honorarno zaposlitvijo je tudi v tem, da honorarnemu delavcu ne pripadajo tako imenovane ugodnosti, kot so prevoz, zavarovanje in delovna doba. Največkrat je honorarna zaposlitev sklenjena kot pogodbeno delo preko avtorske pogodbe ali pa je možnost sklenitve delovnega razmerja z delodajalcem tudi če ima delavec odprt s.p. ali pa opravlja delo preko študentskega servisa. Vsekakor je iskanje prostih delovnih mest honorarnega dela odlična priložnost za pridobivanje izkušenj pri mladih ali pa predstavlja možnost dodatnega zaslužka pri že zaposlenih. Na naši strani najdete veliko nasvetov kako do zaposlitve in oglase delodajalcev za rubriko prosta delovna mesta honorarno delo.

Prosta delovna mesta in honorarno deloHonorarna zaposlitev je odlična priložnost za pridobivanje izkušenj

Na straneh iskalcev zaposlitve je najbolj poznana oblika honorarne zaposlitve tako imenovano študentsko delo. Prosta delovna mesta honorarnega dela študentom omogočajo možnost, da med študijem tudi sami kaj zaslužijo ali pa jim prvo delo prinese tudi določeno mero izkušenj. Predvsem je dobrodošlo honorarno delo od doma, ki jim olajša kombiniranje študija in dela.
Na drugi strani so med iskalci prostega delovnega mesta honorarnega dela tudi upokojenci, ki želijo aktivno preživeti tretje življenjsko obdobje in dodatno zaslužiti. Največkrat upokojenci opravljajo pogodbeno delo, torej delo preko avtorske pogodbe.
Včasih pa se za honorarno zaposlitev odločijo tudi tisti, ki so že redno zaposleni in hočejo zraven še dodatno zaslužiti.

Honorarno delo od doma najbolj prožna oblika zaposlitve

Ko slišimo besedno zvezo honorarno delo od doma najprej pomislimo na pozno vstajanje, opravljanje dela v naši najljubši pižami in prilagodljiv urnik. Čeprav nam daje honorarno delo od doma določeno svobodo, se moramo zavedati, da od nas zahteva tudi veliko mero organiziranosti in samodiscipline. Pomembno je da kljub honorarnemu delu od doma vstanemo zgodaj, si določimo časovni razpored dela (in se ga držimo), pametno si je urediti delovno mesto in sebe, saj boste tako resnično imeli občutek, da ste na delovnem mestu in ne doma. Veliko izbiro honorarnih del, tudi honorarno delo od doma, imate tudi na naši spletni strani (prosta delovna mesta honorarno delo).