Prevajanje iz slovenščine v hrvaščino je nujno za lažji vstop na hrvaški trg

Prevajanje iz slovenščine v hrvaščino se na prvi pogled morda zdi enostavno, a lahko naravni hrvaški govorec zelo hitro zazna napačne navedbe, če se prevajanja lotimo sami. Čeprav nam je ta jezik blizu, pa vseeno ne smemo pozabiti, da je sestavljen iz 4 glavnih narečij – štokavščine, čakavščine, kajkavščine in torlakianščine, ki se med seboj precej razlikujejo.

Ker kot laiki vseh slovničnih pravil ne moremo poznati, je veliko bolje, da to nalogo prepustimo strokovnjakom, zaposlenim v prevajalski agenciji.

Prevajanje iz hrvaščine v slovenščino

Nudimo prevod iz hrvaščine v slovenščino in obratno za različna področja

Naša prevajalska agencija sodeluje s strokovnjaki, ki dobro poznajo terminologijo posameznih področij, npr: trgovine, gradbeništva, transporta in logistike, trgovine, IKT in računalništva, prava, farmacije, medicine, finančnih institucij, avtomobilske in strojne industrije itd. Kakršnakoli napaka bi lahko bila za poslovanje naših strank škodljiva, zato jamčimo, da vsak prevod iz hrvaščine v slovenščino in obratno opravi oseba z ustreznim znanjem in kompetencami.

PREVAJALSKA AGENCIJA

Vedno upoštevamo dogovorjene roke in zahteve strank, varujemo osebne podatke in poslovne skrivnosti, poleg tega pa prevajamo besedila v različnih formatih: pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, rtf, html, txt. 

Prevajanje iz slovenščine v hrvaščino

Želite prevesti besedilo s poslovnega, finančnega, tržnega, IT ali znanstvenega področja? Prevajalska agencija bo poskrbela za vaše želje.

Stranke se najpogosteje za prevajanje iz slovenščine v hrvaščino odločijo za poslovne, finančne, IT in tržne storitve ter za znanstveno-tehnična besedila. 

V poslovnem svetu je dobra komunikacija ključnega pomena, zato se vedno več strank odloča za prevod tako raznih finančnih dokumentov, sporazumov, pogodb in pravne dokumentacije, kot tudi e-pošte, beležk, pisem in brošur. Zelo težko je namreč vstopiti na tuj trg, če ne govorimo domačega jezika, a lahko ta most porušimo, če prepustimo delo strokovnjakom.

Podjetje brez zadovoljnih stranke ne obstaja, zato je zares pomembno, da so vsa marketinška sporočila in kampanje namenjena ciljni publiki brez napak. Le tako se lahko bralcu približamo in mu uspešno predstavimo izdelek, ki ga prodajamo.

Pri poslovanju seveda ne smemo zanemariti niti finančnih storitev, torej razne računovodske dokumentacije, bilanc stanja, izkazov denarnih tokov, poslovnega izida, bančnih izpiskov, raziskav lastniškega kapitala in podobno. S hrvaškimi vlagatelji in delničarji lahko sklenemo uspešen posel le, če v komunikaciji ne prihaja do težav.

Največ problemov pri prevajanju iz slovenščine v hrvaščino pa imajo stranke ponavadi z znanstveno-tehničnimi besedili in besedili na IT področju. Nekdo, ki ne pozna tehničnega jezika in ne razume zapletenih specifikacij izdelkov, besedila ne more prevesti brez napak. Prav zato je prevod iz hrvaščine v slovenščino ali obratno dobro prepustiti nekomu, ki pozna dano terminologijo.

Prevod iz hrvaščine v slovenščino