Protikorozijska zaščita kovin je ključna za dolgo življenjsko dobo izdelka

Protikorozijska zaščita kovin, kot je denimo patiniranje bakra (baker patina efekt), kositranje aluminija ali površinska zaščita, je v današnjem času izrednega pomena. V času, ko vsi govorijo o pogojih gospodarske krize, vse več poslušamo o najrazličnejših varčevalnih ukrepih. Seveda pa je najboljši varčevalni ukrep, če izdelek, ki ga proizvedemo, zdrži bistveno dlje, kot bi pričakovali - to lahko dosežemo tudi s površinsko protikorozijsko zaščito kovin in drugih materialov. Prav zato je antikorozijskazaščita kovins pomočjo galvanizacije zelo pomembna, saj galvaniziranje proizvodov občutno podaljša njihovo življenjsko dobo, hkrati pa tovrstna protikorozijska zaščita kovin omogoči, da lahko zaščiteni proizvod tudi bistveno bolj obremenimo.

Patiniranje bakra in zaščita ostalih kovin

Protikorozijska zaščita kovin je mogoča na najrazličnejše načine

Galvanski postopek lahko opravimo na najrazličnejše načine. Poznamo tri vrste galvanskega postopka protikorozijske zaščite kovin: selektivna galvanizacija, galvanizacija na obešalih in v bobnih. Bakrenje je denimo možno v vseh treh postopkih, s tem da je patiniranje bakra (baker patina efekt) le ena od možnosti.

Zaščita bakra in ostalih kovin s patiniranjem

Patiniranje bakra je ključno za dobro protikorozivsko zaščito kovin

Priporočljivo je, da si na vseh bakrenih izdelkih omislimo baker patina efekt ali katero od drugih galvanskih zaščit ali drugih površinskih zaščit kovine. Galvanizacija bakrenja denimo izboljša prevodnost artiklov, ki jih temu postopku izpostavimo. Poznamo cianidno bakrenje, kislo sijajno bakrenje, debeloslojno bakrenje in patiniranje bakra (baker patina efekt). Patiniranje bakra je zelo pomembno, saj baker zelo hitro napade zeleni volk. Zeleni volk je ena najbolj strupenih snovi na svetu in na bakru nastane, če ta pride v stik s kakršnimikoli kislinami ali pa ob dolgotrajni izpostavljenosti soli. Ker je v današnjem času kisel dež dokaj pogost pojav, velja baker zaščititi. Poleg tega pa baker patina efekt bakrene izdelke tudi olepša, saj jim da pridih starega.