Metoda XRF - meritev debeline nanosov s pomočjo rentgenske fluorescence

Metoda rentgenske fluorescence (XRF) se v zadnjem desetletju vedno bolj uveljavlja na področju meritev debeline nanosov plemenitih kovin v zlitinah. Metoda XRF temelji na vzbujanju atomov z rentgenskimi žarki in žarki gama, ki v elementih vzorca povzročajo sekundarno ali fluorescenčno sevanje rentgenskih žarkov. Z metodo lahko določamo vse elemente od F (9) do U (92) v prašnatih, trdnih in tekočih vzorcih. Izdelava postopka je navadno dolgotrajna, zato je metoda rentgenske fluorescence (XRF) primerna predvsem za analizo večjega števila vzorcev.

Metoda XRF je tudi ena od številnih metod kontrole kakovosti v podjetju Žlindra. Testi kontrole kakovosti nam nenehno omogočajo vzdrževanje in izboljševanje kakovosti obdelave. Meritev debeline nanosov izvajamo s certificiranimi aparati XRF (metoda rentgenske fluorescence), ki nam omogočajo precizne meritve debeline posameznih nanosov na artiklih. Hkrati omogočajo meritve na različnih merilnih mestih za možnost analize nanosa na različnih točkah posameznega kosa. Vse meritve debeline nanosov se izvajajo po veljavnem standarduDIN EN ISO 3497.

Metoda XRF

Različni načini preverjanja kakovosti obdelave artiklov

Metoda rentgenske fluorescence (XRF) ni edina kontrola kakovosti, ki jo izvajamo v podjetju Žlindra. Kakovost obdelave izdelkov preverjamo tudi z drugimi testi, kot je na primer mrežni test, test krivljenja, kontrola navija ali metalografska metoda.

Metalografska metoda omogoča kontrolo artikla po plasteh. Pri tej metodi preiščemo samo del celotnega materiala, pri čemer vedno vzamemo čim bolj reprezentativen vzorec. Izbran kos odrežemo na natančno določenem mestu in ga nato zbrusimo z brusnimi papirji različnih zrnatosti - od grobih do najbolj finih. Za čim bolj kakovosten pregled vzorca ga dodatno spoliramo z različnimi polirnimi emulzijami. Pregled izvedemo z mikroskopom, ki ponuja do stokratno povečavo in omogoča natančen pregled debeline in kakršnihkoli odstopanj pri nanosih ali v osnovnem materialu. Postopki se izvajajo po veljavnem standarduDIN EN ISO 1463.

Galvanska zaščita izdelkov iz kovin - korozijska odpornost in estetski videz

Vas zanima kakovostna galvanska zaščita izdelkov iz kovin? Potem vas vabimo, da nas obiščete. V podjetju Žlindra se že več desetletij ukvarjamo z galvanskimi nanosi na kovinske in grafitne izdelke. Galvanizacija je elektrokemijski proces obdelave površin kovin in predmetov iz drugih elektroprevodnih snovi, pri čemer nanašamo kovinsko plast ene kovine na predmet iz druge kovine s pomočjo elektrolize.

Proces je odvisen od naročnikovih zahtev glede korozijske obstojnosti, želenih lastnosti galvanskega nanosa, od vrste materiala, ki ga želimo zaščititi, in končnega namena uporabe izdelka. Z galvaniziranjem poskrbimo za večjo površinsko zaščito kovine ter boljšo električno prevodnost.