Pošlji povpraševanje

Varjenje - nerazstavljivo spajanje konstrukcijskih ali strojnih delov v celoto

Ultrazvočno varjenje kovinVarjenje je zaradi učinkovitosti in ekonomičnosti eden glavnih tehnoloških postopkov pri proizvodnji kovinskih delov. Med varjenjem pride do spajanja materialov v novo obliko - izdelek, ki je razdružljiv le s porušitvijo. Kadar govorimo o spajanju, imamo v mislih toploto in pritisk oz. kombinacijo obojega z dodajanjem materiala ali brez. Poznamo več vrst in načinov spajanja materialov - zato tudi ločimo med različnimi varilnimi postopki. Tako ločimo postopke
- glede na način nastanka zvara, tj. varjenje kovin s taljenjem ali s pritiskom;
- glede na dovod toplote, potrebne za varjenje, pa poznamo:

  • mehansko: s pritiskom (stiskanjem);
  • s trenjem (izdelke segrevamo s toploto trenja, razvito med stično ploskvijo mirujočega in vrtečega se dela varjenca);
  • z ultrazvokom, npr. ultrazvočno varjenje plastike (termoplasta);
  • z difuzijo;
  • električno: uporovno, obločno;
  • kemično: plamensko, aluminotermično;
  • ter druge oblike varjenja: lasersko in varjenje z elektronskim snopom.

Varjenje kovin z mehansko energijo

V to skupino spadajo variIni procesi, pri katerih se kovina ne ogreje nad temperaturo tališča. Za zvarjanje je potrebna mehanska energija v obliki pritiska, udarcev, trenja ali podobno. Varjence lahko ogreje sam zavarjalni proces, ali predmet dodatno ogrevamo (toplo zvarjanje) ali pa ostane popolnoma hladen (hladno varjenje kovin).
Za hladno varjenje kovin je potreben samo pritisk. Varivost je najboljša pri mehkih kovinah, kot sta na primer aluminij in baker, in se zmanjšuje z naraščajočo temperaturo tališča in trdoto. Hladno varjenje aluminija ali bakra popolnoma poveže aluminijaste ali bakrene cevi med seboj. Možno je tudi varjenje različnih kovin med seboj. Zvari so lahko soležni ali prekrovni in dosežejo trdnost osnovnega materiala.

Ultrazvočno varjenje - longitudinalnoVial Automation d.o.o. - strokovnjak na področju ultrazvočnega varjenja

V podjetju Vial Automation d.o.o. ponujamo najkakovostnejše storitve s področja načrtovanja in implementacije visokotehnoloških tehnologij za avtomatizacijo proizvodnih procesov. Skrbno načrtovana, izvedena in vzdrževana avtomatizacija prinaša hitrejšo in kakovostnejšo produkcijo.
Ponosni smo na lasten ultrazvočni laboratorij za testiranje, optimiziranje in izdelavo vzorčnih serij.

Obiščite nas.

Pošlji povpraševanje