Tisa d.o.o. - Vse za gozd na enem mestu

V podjetju Tisa d.o.o. smo ponosni, da med naše dejavnosti spadata odkup lesa in prodaja lesa. Da je hlodovina dragocenejša, je pomembno poskrbeti za pravočasen in profesionalen posek. S tem zagotovimo, da je cena lesa višja, kakovost pa imenitna. Cena za odkup lesa je različna. Odvisna je namreč od pogojev odkupa lesa med lastnikom in kupcem. Prav tako je odvisna od tega, ali mora kupec poskrbeti za sečnjo in druga dela sam. V podjetju Tisa d.o.o. vam to lahko olajšamo, saj poskrbimo za podiranje drevesa sami. Poleg podiranja dreves v vseh razmerah vam nudimo tudi obrezovanje dreves, odstranjevanje panjev s frezo, arboristično sanacijo starih in spomeniško zaščitenih dreves, arboristične preglede in strokovna mnenja ter dobavo in saditev dreves različnih velikosti.

brezovanje dreves

Številni stroji so delno olajšali sečnjo dreves

Pred stotimi leti je bila sečnja dolgo ročno opravilo, pri katerem so si gozdarji pomagali le z živalmi. Delo je bilo naporno in nevarno. Dandanes se pri podiranju dreves in spravljanju lesa uporabljajo številni stroji, ki so prilagojeni gozdnemu terenu in vsem obremenitvam. Strojna sečnja se izvaja s stroji, ki so namenjeni podiranju dreves in kleščenju dreves. Le ti drevo primejo, odžagajo, spustijo na tla, oklestijo veje in razžagajo na želene dolžine. Bager s kleščami prime in odreže drevo ter ga odloži na kup. Takšen način je primeren predvsem kadar, kleščenje ni potrebno zaradi nadaljnje predelave v sekalniku in ob vodnih kanalih ter brežinah. Sečnjo izvede sečni stroj, ki drevo podre, oklesti in ga razreže na kose. S sečno spravilnim strojem spravimo sortimente do kamionske ceste.  Pri

obrezovanje dreves Tisa

strojni sečnji je pomembno, da zmanjšamo morebitne poškodbe gozdnih tal in gozdnega rastja. Nepogrešljivi so pri sanaciji poškodovanega gozda, kjer je sečnja še posebej nevarna. Najboljši čas za sečnjo je pozna jesen in prva polovica zime, ko les vsebuje manj vode in ob sušenju manj poka. Takrat je tudi največje povpraševanje po odkupu lesa in so cene na trgu malce višje. 

Gozdarski mulčerji so odlični za pripravo terena

Gozdarski mulčerji so stroji,  s katerimi meljemo grmovno rastlinstvo, drobimo drevesne panje in vejevje. Če ste vešči v sečnji in spravljanju lesa, vam lahko ponudimo rabljene mulčerje, na voljo po ugodni ceni. Skrb, da bi se z rabljenim mulčerjem odpovedali kakovosti je odveč. Vsak rabljeni mulčer je namreč strokovno pregledan in pripravljen za uporabo. Rabljene mulčerje lahko uporabimo na travnikih in pašnih površinah, za mletje grmovnega rastlinstva do 10 cm prsnega premera, za izravnavo manjših neravnin na terenu in drobljenje manjših kamnov ali skal. S sekalniki zagotovimo drobljenje panjev do ravni tal in drobljenje izruvanih panjev. Z rabljenimi mulčerji meljemo sečne ostanke zaradi preprečevanja gradacije podlubnikov ter vejevje ob gradbenih delih. Odlični so tudi za pripravo gradbenih parcel, kjer lahko z njimi meljemo grmovno rastlinstvo, vejevje posekanih dreves ter drobimo panje. Rabljene mulčerje lahko uporabimo tudi za za pripravo igrišč za golf, smučarskih terenov in pri obnovi sadovnjakov. Pri podiranju dreves lahko vse veje, ki nastanejo kot posledica obrezovanja dreves, očistimo s sekalnikom. Sekalnik veje zmelje v sekance, ki so majhni koščki lesa. S tem pomaga gozdu narediti to, kar bi se po naravni poti tako ali tako zgodilo. Sekalnik gnitje vej pospeši, saj majhni sekanci zgnijejo dosti hitreje kot velike veje. Tako so gozdna tla s pomočjo sekalnika odlično pognojena in pripravljena na nove sadike.

odkup lesa

Cenik podiranja dreves

Cenik podiranja dreves se razlikuje. Delo v gozdu je povezano s stroški, ki so nekoliko nižji, če delo opravimo sami. V kolikor nismo tega vešči, je bolje najeti izvajalce, ki bodo delo dobro in predvsem varno opravili. Cene podiranja dreves so odvisne od ponudbe, povpraševanja, uporabljenih strojev in dela na terenu. Zahtevnejši je teren, višja bo cena. Pri sečnji dreves je izjemnega pomena kakovost, in ne toliko cena podiranja dreves, saj lahko izvajalec, ki je nestrokoven ali nevešč povrzoči v gozdu veliko škode.