Ravna streha, ki vas opozori na puščanje

Ravna streha je uspešna, če je uspešna kritina za ravne strehe. V tem smislu je ravna streha kajpak povsem podobna poševni strehi. Toda ravna streha se v resnici močno razlikuje od poševne strehe, saj voda z nje odteka dosti počasneje kot s poševne. Ker na ravni strehi zastaja voda tudi dlje časa po padavinah, je za zamakanje ravne strehe dovolj že najmanjša luknjica. Voda bo namreč slej ko slej prodrla po konstrukcij in vstopila v notranje prostore. Tukaj seveda ne gre nujno za stvar nekaj ur ali dni. Včasih traja celo več mesecev ali v redkih primerih let, da voda prodre do notranjih prostorov. In ko se to enkrat zgodi, zamakanju seveda ni konca. Tedaj je potrebno popravilo strehe, ki vključuje predvsem sanacijo in rekonstrukcijo strehe, katero opravijo izvajalci ravne strehe.

Ravna streha je najbolj kočljiva pri prebojih

Posebej nevarna točka za zamakanje je odtokravne strehe. Do zamakanja namreč pride, če je odtokravne strehe nepopolno ali neustrezno spojen s kritino za ravne strehe. Pri obdelavi prebojev ravne strehe, kot so dimniki, zračniki ali odtokravne strehe, je potrebno slediti navodilom stroke oziroma proizvajalcev, kako pravilno obdelati hidroizolacijo na teh kritičnih točkah. Posebej pomembno je tudi to, da je odtokravne strehe oziroma odtočni kotliček iz materiala, ki je združljiv s kritino za ravne strehe. Način, kjer so odtočni kotlički kovinski, je namreč zastarel, saj pri temperaturnih raztezkih, ki se na strehi dogajajo, kovina in hidroizolacija reagirata drugače. Posledica tega je, da na stiku kovinskega odtočnega kotlička in kritine za ravne strehe pride do napenjanja materiala, kar lahko na spoju povzroči mikro poškodbe, ki se sčasoma le povečujejo in potem je zgolj vprašanje časa, kdaj bo prišlo do zamakanja ravne strehe in s tem povezane nujne sanacija in rekonstrukcija strehe s strani izvajalcev ravne strehe.

ravne strehe izvajalcikritina za ravne strehe

Kritin za ravne strehe je več vrst

Različni izvajalci ravne strehe priporočajo različne tipe kritine za ravne strehe. Nekateri prisegajo na bitumensko, nekateri na PVC, nekateri na TPO oziroma FPO in drugi na EPDM kritino za ravne strehe. Priporočilo pogosto ne temelji na neki splošni logiki, ampak na osebni preferenci izvajalca ravne strehe, ki z nekimi materiali dela raje. V splošnem velja, da najboljša hidroizolacija ne obstaja, saj so vse dobre. Mi pa vam dejansko ponujamo objektivno najboljšo!

Kritina za ravne strehe, ki je pametna

Če boste za izdelavo ravne strehe najeli nas, bo vaša ravna streha najboljša, saj vam bomo vgradili tudi merilno mrežo PROTECTSYS, ki na nek način nadzoruje tesnost vaše ravne strehe. Gre za visokotehnološki izdelek, katerega namen je to, da boste v primeru preboja vaše kritine za ravne strehe obveščeni. To je izredno koristno, saj bosta lahko po poškodbi oziroma preboju sanacija in rekonstrukcija strehe opravljeni nemudoma. S tem si boste prihranili celo vrsto nevšečnosti. Ključno je namreč, da se netesnost ravne strehe odpravi čim prej. Na ta način boste rešili veliko večino toplotne izolacije. Funkcija toplotne izolacije je namreč v večini primerov okrnjena ali povsem onesposobljena, če je toplotna izolacija vlažna ali mokra. Če se defekt ne odkrije pravočasno, bo voda v konstrukcijo ravne strehe zatekala zelo dolgo in posledično bo več ali pa celo vsa toplotna izolacija mokra. Poleg tega lahko pride do madežev v notranjih prostorih ali celo poškodb predmetov v notranjih prostorih, zaradi česar se vaš strošek strmo povečuje. Naš nadzorni sistem bo vse to preprečil, zato bosta morebitna sanacija in rekonstrukcija strehe lahko opravljeni z najmanjšimi možnimi stroški.