Konstrukcija strehe - optimalna strešna rešitev

Konstrukcija strehe je zaključni zgornji konstrukcijski sklop zgradbe. Streha predstavlja zaščito objekta pred vremenskimi vplivi, hkrati pa preprečuje toplotne izgube in uporabniku zagotavlja tudi zvočno zaščito. Od izbrane oblike strehe bo odvisna vrsta nosilne konstrukcije strehe, oblika strehe pa mora med drugim ustrezati tudi geografskim in urbanističnim zahtevam.

konstrukcija ravne strehe

Ravne strehe in kritina za ravne strehe

Pokrivanje objektov z ravnimi strehami danes ni več nič posebnega, prav tako na ta način poteka sanacija teras, balkonov in najvišjih bivalnih etaž. Prednost te vrste streh je v maksimalni izkoriščenosti prostora, saj streha omogoča pridobitev prostora za počitek, sončenje ali rekreacijo, takšno streho pa je mogoče tudi ozeleniti, kar v urbanih naseljih pomembno prispeva tudi k ohranjanju ekosistema. Izbrana kritina za ravne strehe mora biti kakovostna, trajna in učinkovita. Streha je lahko pohodna ali nepohodna.


Izolacija ravne pohodne strehe in pomen izolacije ravnih streh

Kritina ravne strehe z izolacijo je namenjena zaščiti pred vdorom vode, preprečuje toplotne izgube in nudi zvočno izolacijo. Ko je zaključena sama konstrukcija strehe, je na vrsti kritina ravne strehe in kakovostna izolacija ravne pohodne strehe. Za strokovno izolacijo ravne pohodne strehe pooblastite izvajalca, ki ima izkušnje in reference. Pri nas pri izolaciji ravne pohodne strehe uporabljamo tudi poseben membranski sistem hidroizolacije, ki vam kasneje prihrani stroške popravil zaradi napak in zamakanja.

izolacija ravne pohodne strehe
Krovstvo strehe zaupajte specialistom za pokrivanje streh

Ravna konstrukcija strehe se uporablja za večje proizvodne, poslovne ali trgovske objekte, večstanovanjske stavbe, različna skladišča, v zadnjem času pa vse bolj tudi za individualne hiše. Osnovna konstrukcija strehe je betonska plošča, sledi še optimalna izolacija strehe brez obremenitve ali izolacija ravne pohodne strehe. Betonska plošča kot osnovna konstrukcija strehe, oziroma zaključni zgornji del objekta, je primerna izbira tudi za samostojne garaže, za terase, balkone in podobno.

Več o servisu strehe:www.vsi.si/streha-kuhar/servis-strehe

KROVSTVO STREHE - STREHA KUHAR

IZSUŠEVANJE STREH