Pošlji povpraševanje

Kaj je sončna elektrarna na ključ?

Pri izgradnji sončne energije na ključ vas podjetje Solar LCR spremlja vse od začetka pa do konca procesa. Za samogradnjo sončne elektrarne se v primerjavi z gradnjo sončne elektrarne, za katero poskrbi podjetje, odloča le malokdo. Izgradnja sončne elektrarne na ključ tako zajema celoten postopek, tj. začetno strokovno svetovanje, ogled objekta, izračun velikosti solarne elektrarne, načrtovanje in montažo same sončne elektrarne na ključ. Poleg naštetega in dobave visokokakovostne sončne elektrarne podjetje Solar LCR poskrbi tudi za ureditev vse potrebne dokumentacije za prejetje subvencije t. i. Eko sklada.


Sončna elektrarna na ključ – cena in montaža

Samogradnja sončne elektrarne je lahko precej zamudno opravilo, zato se mnogi odločajo za najem podjetij in montažnih ekip, ki solarno elektrarno tako dobavijo, kot tudi montirajo. Celoten postopek izgradnje sončne elektrarne na ključ lahko traja od 8 do 10 tednov, pri čemer najdlje traja pridobitev dokumentacije in priključitev na distribucijsko omrežje. Sončna elektrarna cenovno velik finančni vložek predstavlja zlasti na začetku gradnje. Cena sicer zavisi predvsem od velikosti površine solarne elektrarne, vendar pa se nam že v le nekaj letih obrestuje, in sicer zlasti zato, ker so stroški za električno energijo skorajda nični.


Katere so ostale prednosti gradnje sončne elektrarne na ključ?

Sončna elektrarna na ključ ima poleg nizkih obratovalnih stroškov, ki jih prinaša, tudi druge prednosti. Z gradnjo sončne elektrarne namreč raste vrednost naše premičnine, kot uporabniki pa postanemo energetsko samooskrbovani, s tem pa tudi neodvisni od dražitve in izpadov elektrike. Glede na to, da sončevo energijo prištevamo k obnovljivim virom, z izgradnjo sončne elektrarne na ključ prispevamo k čistejšemu okolju, s tem pa k bolj zeleni prihodnosti, ki je prosta izpustov ogljikovega dioksida.


Sončna elektrarna

Je za izgradnjo sončne elektrarne potrebno gradbeno dovoljenje?

Še pred samo postavitvijo je potrebno dobro razmisliti o izgradnji sončne elektrarne; gradbeno dovoljenje je namreč v nekaterih primerih sicer zahtevano, a le v primeru, da gre za večje sončne elektrarne na ključ. Cena slednjih je potemtakem tudi večja od cene manjših solarnih elektrarn. Pri gradnji manjše sončne elektrarne na ključ, ki se gradi v okviru že postavljenih objektov, pa gradbeno dovoljenje ni potrebno, saj tovrstna gradnja sodi med t. i. investicijsko vzdrževalna dela. Sončna elektrarna gradbeno dovoljenje torej potrebuje le v primeru, da želimo postaviti sončno elektrarno z močjo, ki presega 1 MW. Za energetsko dovoljenje v tem primeru zaprosimo na ministrstvu oz. za to poskrbi podjetje Solar LCR, ki uredi tudi ostalo dokumentacijo, denimo za povrnitev nepovratnih sredstev.