Koliko časa traja izvršba in potek izvršbe na podlagi verodostojne listine?


Koliko časa traja izvršba? To je pogosto vprašanje, a trajanje je odvisno od različnih dejavnikov. Med drugim od ravnanja strank v postopku ter zapletenosti in vrste zadeve. Okvirni čas od vložitve predloga na podlagi verodostojne listine je okoli mesec ali mesec in pol.

Seveda ta čas ne zajema trajanja celotnega postopka, temveč le trajanje do ugotovitve pravnomočnosti. Zaradi tega se čas razlikuje od primera do primera. Celotni povprečni izvršilni postopek na okrajnem sodišču pa se lahko zavleče vse do enega leta. V primeru le-te na denarne terjatve, v katerem dolžnik nima sredstev tudi do več let. Na sam čas trajanja pa vplivajo še različne okoliščine.

Od tega kdaj dolžnik prevzame pošiljko, če sploh, kdaj poda ugovor ter ali pride v postopku do zastojev zaradi vložitve različnih pravnih sredstev.


Uvedba postopka na podlagi verodostojne listine ter e-izvršba postopek katere je precej zahteven, za mnoga podjetja pomenijo večje ovire v poslovanju. Da bi se temu izognili, najamejo agencijo, specializirano za upravljanje s terjatvami. Slednja se spozna na pravne postopke, zato njihovi strokovnjaki pripomorejo pri izterjatvi dolga preko sodišča. Za začetek sodelovanja so potrebni:

• Podpis pogodbe o sodelovanju (pooblastilno na področju izterjave terjatev)
• Opis terjatev z vsemi verodostojnimi listinami oziroma dokazili. To so računi, dobavnice, opomini, pisna korespondenca, izpisek iz poslovnih knjig oziroma vsa dokumentacija povezana z dolgom.
• Datum zapadlosti računa
• Podatki o dolžniku (naziv, naslov, matična in davčna številka)


e-izvršba na podlagi verodostojne listine


E-izvršba na podlagi verodostojne listine in zakaj je najboljša odločitev najem agencije?

E-izvršba na podlagi verodostojne listine se lahko vloži elektronsko preko portala e-sodstva ali na predpisanih obrazcih. Cilj izvršilnega postopka je dolžnika prisiliti, da izpolni obveznosti do upnika. Sam proces je za mnoga podjetja zahteven in zamuden.

Koliko časa traja izvršba, je namreč odvisno od dolžnika ter različnih dejavnikov in okoliščin. Da podjetje ne bi izgubljalo časa in dodatnih sredstev, se pojavi potreba po pravni agenciji. Slednja poskrbi za sestavljanje dopisov in pošiljanje le teh dolžnikom, sklepanje dogovorov z dolžniki glede poplačila dolga in pregled dokumentacije.

Prav tako zagotovi priprave predloga za uspešno izvedbo postopka, poizvedbe o premoženjskih informacijah dolžnika, vodenje terjatev ter spremljavo plačil. Redno obveščanje podjetja o postopku le temu dopušča, da se medtem osredotoči na opravljanje osrednje dejavnosti.


Sodelovanje z izkušeno ekipo strokovnjakom s poglobljenim znanjem s področja prava, poslovnega svetovanja in financ je ključnega pomena. Prilagojene rešitve naročnikom omogočajo optimizacijo stroškov izterjave.

S tem pa zagotovijo hitrejše pridobivanje poplačil, izboljšanje poslovanja, zmanjšujejo stroške poslovanja ter dolgoročno povečajo konkurenčnost na trgu. Kaj pa plačilo? Storitev se plačuje v obliki nadomestila v primeru izterjave. Nadomestila so odvisna od bonitetne ocene posamezne terjatve zato se med seboj razlikujejo.


Koliko časa traja izvršba


E-izvršba Postopek izvršitve se začne z vložitvijo ustreznega dokumenta

E-izvršba na podlagi verodostojne listine se vodi preko elektronskega portala. Ta omogoča tudi hranjenje ter preprosto dostopanje do sodnega postopka. V Sloveniji jo je mogoče vložiti na podlagi izvršilnega naslova ali verodostojne listine.

Pri tem je treba poudariti, da slednja zahteva zgolj opis verodostojne listine in ne dokazov o njeni resničnosti. Sklep se torej izda pod predpostavko, da bo postopek utemeljen in nujen. Preko portala e-Sodstvo se nato izpolni in odda predlog na podlagi verodostojne listine. Pri tem je treba:

• Predložiti identifikacijske podatke o dolžniku in upniku
• Podati sredstvo in predmet obravnave
• Posredovati podatke o verodostojni listini
• Opredeliti dolžnikove obveznosti
• Predložiti še druge poglavitne podatke glede na predmet obravnave


Nov način vodenja postopka se začne z vložitvijo ustreznega dokumenta. Koliko časa traja izvršba, je odvisno še od tega kako upnik postopa. V primeru najema agencije, specializirane za upravljanje s terjatvami, se le ta najprej loti izvensodne izterjatve. Pri tem se ugotovi bonitetna sposobnost dolžnika, poda prvi opomin ter vzpostavi stik. V kolikor ni rezultata, se po drugem opominu začne postopek izterjatve pri pristojnem sodišču.


e-izvršba postopek