Ponudba

varnostna kamera protivlomni alarmni sistem Sintal

Del sistema za tehnično varovanje je lahko tudi prenos signala alarma, ki ga zazna alarmni sistem, v varnostno-nadzorni center koncerna Sintal. Alarmni sistem je v preteklosti alarm sporočal večinoma preko klasične telefonske linije. Za razliko od novih tehnologij alarmnih sistemov klasična telefonska linija ne omogoča kontrole povezave med objektom varovanja, ki ga varuje alarmni sistem Sintal, in varnostno-nadzornim centrom koncerna Sintal, zato vam priporočamo cenovno dostopne rešitve za alarmni sistem: nadgradnjo obstoječega sistema s stalno kontrolo prenosa alarma v varnostno-nadzorni center koncerna Sintal.

V vsakem primeru pa je potrebno ob kakršnemkoli posegu na telefonski napeljavi ali opremi preveriti tudi povezavo z varnostno-nadzornim centrom Sintal.

Da bo varovanje zmanjševalo tveganje, poskrbi Sintal


Izbira ustreznih oblik varovanja zmanjša tveganje za varnost. Alarmni sistem Koncerna Sintal je zelo učinkovita oblika varovanja. Za dober, delujoč alarmni sistem morata tisti, ki naroči alarmni sistem, in Sintal upoštevati varnostno situacijo ter varnostno okolje in vzdrževati tehnično opremo.