Ponudba

Pristopna kontrola Sintal

Sistemi za tehnično varovanje in alarmni sistemi,ki jih vgradi Sintal, so ob montaži prilagojeni obstoječemu stanju. O vsaki spremembi, npr. spremembi dejavnosti ali posegu v telefonske linije, takoj obvestite Sintal. Varovanje bo tako najbolj optimalno. Sintal zagotavlja odlično tehnično varovanje in alarmni sistem.

Za odličen alarmni sistem poskrbi Sintal


Tehnično varovanje in alarmni sistemje potrebno stalno prilagajati novim varnostnim situacijam. Tehnično varovanje se izvaja z različnimi sistemi tehničnega varovanja, najpogostejši med njimi so protivlomni sistem (alarmni sistem), protipožarni sistem in videonadzorni sistem ter sistem kontrole pristopa.

Vodilo koncerna Sintal je kakovost. Če želimo, da tehnično varovanje, kamor spada alarmni sistem, optimalno zagotavlja varnost doma ali podjetja, je alarmni sistem oz. sistem za tehnično varovanje nujno redno vzdrževati in prilagajati spremembam, opozarjajo strokovnjaki koncerna Sintal.

Podjetje za varovanje Sintal storitve varovanja in alarmni sistem vedno prilagaja razmeram naročnika, s katerim sklene pogodbo za zasebno varovanje. Sintal upošteva vsakokratno varnostno okolje, varnostno ogroženost in zahteve posameznega naročnika. Temu prilagodi tudi alarmni sistem.