Čistilna naprava za domačo uporabo z možnostjo subvencije

Čistilna naprava Solido SmartČistilna naprava je obvezna tam, kjer ni urejene javne kanalizacije. Njena velikost je odvisna od števila prebivalcev in porabe vode, za eno družinsko hišo pa načeloma zadostuje mala čistilna naprava. V podjetju Prosigma Plus so specializirani za njihovo prodajo in svetovanje pri nakupu. Z vami rešijo težavo čiščenja odpadnih vod na najbolj primeren način. Na voljo imajo čistilne naprave za novogradnje in obstoječe greznice starejših objektov. Za postavitev ne potrebujete posebnih gradbenih dovoljenj, mora pa biti vsaka individualna čistilna naprava po vgradnji pregledana in imeti potrebno dokumentacijo. Če se tudi vi zanimate za nakup čistilne naprave za greznico, ste na pravem naslovu, da izveste nekaj pomembnih osnovnih informacij o delovanju in subvencijah.

Kako delujejo biološke čistilne naprave

Poznamo več izvedb čistilnih naprav, a vse biološke čistilne naprave delujejo po enakem principu. To je tako, da posnemajo delovanje mikroorganizmov. V naravnem okolju namreč prav ti razgrajujejo nečistoče, v čistilnih napravah pa to poteka v veliko večjem obsegu. Razlog za to je obilica hrane, zraka in vode v sami čistilni napravi. Kolonije mikroorganizmov v umazani vodi lebdijo ali pa se jim nastavi posebne nosilce, na katerih se razrastejo (nastane tako imenovana biomasa).

Individualne čistilne naprave, ki jih prodajamo, so ustvarjene, da ne potrebujejo posebnega vzdrževanja, kljub temu pa jih ne smete pustiti popolnoma brez nadzora. Male čistilne naprav ne povzročajo hrupa in so primerne za enodružinsko hišo. Iz dna prekata je treba vsaj enkrat na tri leta odstraniti mulj, kar izvaja pooblaščeno komunalno podjetje. Če se držite navodil za vzdrževanje, je čiščenje odpadne vode s čistilno napravo zelo učinkovito. Zmanjša se le ob daljšem dopustu oziroma odsotnosti, a se pri vnovični vzpostavitvi prvotnih pogojev stanje hitro normalizira.

Rešitev za greznice in čiščenje odpadne vode

V čistilno napravo sodi odpadna voda iz gospodinjstva, natančneje iz kuhinje, stranišč in kopalnice. Pogojno sem lahko štejemo tudi deževnico in pa industrijsko vodo, če ta delež ne presega 5 % celotnega dotoka odpadne vode. So pa tudi snovi in delci, ki v čistilno napravo nikakor ne spadajo. To so na primer topila, olja in masti, kisline, staljeni sneg, težko razgradljivi delci, higienski vložki, radioaktivne snovi, voda iz bazenov, šopi las in močna barvila. Komunalna služba odstranjen mulj običajno testira za vsebnost nedovoljenih snovi, zato morate biti na to pozorni.

Čistilne naprave za greznice

Čistilne naprave za družinske hiše

Veliko je povpraševanja za individualne čistilne naprave za greznice na področju družinskih hiš. Lahko potrdimo, da poznamo in prodajamo odlične naprave, ki so tehnološko dovršene in zelo učinkovite, delujejo v skladu s predpisi. V Nemčiji proizvedena individualna čistilna naprava SOLIDO SMART C je bila v Sloveniji vgrajena že več kot tisočkrat. Zanjo ni potrebna betonska podlaga, porabi pa tudi zelo malo elektrike. Je zelo kompaktna. Tudi SOLIDO SMART E je v enem kosu in ima bogato referenčno listo. Na rezervoar dobite kar 25 let garancije. Imamo tudi rešitev brez elektrike. Čistilna naprava ECOFLO je sploh ne potrebuje. Prestala je 30-letno preizkušanje v zahtevnih vremenskih in gradbenih pogojih v Kanadi. Možno jo je vgraditi v podtalnico, zagon pa je zelo preprost. Uporablja 100 % naravni filtrirni material iz kokosovega substrata.

Izbira primerne čistilne naprave

Med brskanjem po različnih vrstah čistilnih naprav za greznice se lahko hitro zmedete oziroma ne veste več, kakšne so razlike med njimi in kaj pravzaprav potrebujete. Da bi vam čim bolj olajšali izkušnjo, vam ponujajo pomoč strokovnjakov z dolgoletnimi izkušnjami na tem področju. Vgradili so čistilne naprave po vsej Sloveniji, od stanovanjskih hiš, poslovnih objektov do trgovskih centrov in turističnih objektov. Tudi za vas bodo našli najboljšo rešitev in vam svetovali na vsakem koraku.

Čistilna naprava za čiščenje odpadne vode

Na voljo so na brezplačnem telefonu 080 88 55.

Kakšne so možne subvencije za male čistilne naprave

Čiščenje odpadnih voda je vse bolj pereč problem, ki se ga zaveda naša država in tudi Evropska unija. Zakonodaja tako postaja vse strožja in danes mora biti vsako gospodinjstvo priključeno na centralno čistilno napravo. Kjer to ni mogoče, se odpadna voda lahko zbira v greznici ali pa biološki čistilni napravi, ki mora biti ustrezna velikosti. Vsakdo, ki kupi čistilno napravo, je oproščen plačila takse za obremenjevanje voda. Na komunali se oglasite z zakonsko predpisano dokumentacijo.. Komunala tako napravo prevzame v delovanje in vam izda odločbo o znižanju plačila takse. Okoljska dajatev se zmanjša za 90 %.

Obstajajo tudi subvencije za male čistilne naprave, Eko sklad pa kot spodbudo za takšno naložbo ponuja kredit do 40 tisoč evrov. Odplačan mora biti v največ desetih letih. Najprej pridobite predračun za svojo naložbo, po plačilu pa oddate vlogo na Eko sklad. Odločbo boste prejeli po približno treh mesecih in nato nakazano subvencijo za malo čistilno napravo v 60 dneh. Občinske subvencije so objavljene vsako leto in se med seboj kar precej razlikujejo. Nekatere občine pokrijejo 30 %, druge do 60 % nakupa in priklopa. Na svoji občini preverite, če še imajo razpoložljivo subvencijo za malo čistilno napravo.