Prevod iz slovenščine v angleščino je poglaviten za uspeh na mednarodnem trgu

Prevod iz slovenščine v angleščino zahteva profesionalen in strokoven pristop. Angleščina je lingua franca mednarodnega poslovanja. Uradni jezik 67 držav govori kar tretjina svetovnega prebivalstva, zato je razumevanje vloge, ki jo ima v mednarodnem poslovnem dialogu ključnega pomena. Je jezik tehnologije, letalskega prometa, bančništva, gradbeništva, računalništva in IT, strojništva, avtomobilske industrije, trgovine in znanosti.

Da bi ohranila konkurenčnost na izjemno dinamičnem trgu, morajo podjetja imeti jasno oblikovano jezikovno strategijo. Kakovosten prevod iz angleščine v slovenščino (in obratno) je poglaviten del te strategije. Odraža namreč zavezanost k napredku, mednarodnemu sodelovanju in uspehu. Slednji je vse bolj odvisen od prisotnosti na spletu, kjer je najbolj uporabljen jezik ravno angleški.

Prevajalska agencija

Prevajanje v angleščino omogoča kakovostno predstavitev produktov in storitev poslovnim partnerjem ter potrošnikom po svetu. Prav tako pa zagotavlja tudi njihovo kredibilnost. Napredek tehnologije in internet sta številnim podjetjem ponudila dostop do informacij, ki so jim omogočile eksponentno rast.

Napredek pa zaslužka ni prinesel le njim, temveč tudi nepridipravom. Takšnih, ki se na spletu okoriščajo s težko zasluženim dobičkom podjetij, ni malo. Prevajalska agencija bo poskrbela za strokoven, dosleden in temeljit prevod. Ta bo poslovnim partnerjem zagotovil, da je podjetje profesionalno, ugledno in predvsem zaupanja vredno. 

Prevod iz slovenščine v angleščino

Prevajalska agencija zagotovi natančen in jasen prevod iz angleščine v slovenščino

Prevod iz slovenščine v angleščino zahteva precej več truda in znanja, kot si predstavljamo. Prevajanje strokovnih in tehničnih besedil iz področij medicine, prava, bančništva, strojništva, energetike, farmacije in drugih večjih industrij terja izkušene strokovnjake. Da bi ti lahko naročniku storitev omogočili profesionalno, natančno in strokovno oblikovano besedilo morajo biti nenehno v stiku z izbranim strokovnim področjem in jezikom.

PREVOD IZ ANGLEŠČINE V SLOVENŠČINO

Prevajanje takšnih besedil je nadvse odgovorno, saj sta od doslednosti in razumljivosti besedila odvisna uspeh ter ugled naročnika na mednarodnem trgu. Prav tako je ključno, da ima prevajalec, zadolžen za prevod iz angleščine v slovenščino dolgoletne izkušnje in obsežno znanje iz izbranega področja. Obstajajo namreč mnoge panoge, kot so medicina, farmacija in pravo, v katerih so od kakovosti besedil odvisna človeška življenja. Angleščina nemalokrat predstavlja osnovo prevodov v druge uradne jezike.

Zaradi tega morajo biti strokovna besedila jasna, pregledna, izčrpna in nedvoumna ter dosegati najvišje jezikovne standarde. Da bi bil prevod iz slovenščine v angleščino in obratno brezhiben v podjetju EuroComIT3 zagotavljajo visoko izobraženi posamezniki.

Ekipa obsega redaktorje, lektorje, strokovnjake za najrazličnejša področja, materne govorce in projektne vodje. Ti so svoje bogate izkušnje pridobili s prevajanjem v angleščino za odvetniške družbe, ministrstva, sodišča ter številne druge zasebne in javne organizacije.

Prevajanje v angleščino