Uspešen vodja ima znanje in izkušnje kralja

Ste se kdaj vprašali, kaj je tisto, kar naredi uspešnega vodjo? Z osebnostjo, ki želi voditi, se običajno rodimo. Že zgodovina priča o tem, da so bili nekateri politiki, reformatorji, kralji, cesarji in generali, rojeni vodje. Danes bitke in prevzemi sicer ne potekajo na bojnih poljih, se pa včasih strategije pogajanj in rasti v podjetjih ne razlikujejo veliko od veličastnih zgodovinskih bitk. Biti uspešen vodja danes pomeni poznati in uspešno uporabljati orodja in strategije za pogajanja, reševanje nesporazumov, motivirati zaposlene, razdeljevanje nalog in vodenje timov. Kar precejšen zalogaj za nekoga, ki na svet priveka z geni, ki narekujejo, da bo odličen vodja, kajneda?

Uspešen vodja se vodenja nauči

Postati odličen in cenjen vodja je danes naloga, ki terja veliko dela, poguma in vztrajnosti. Ni pa nedosegljiva. Tržišče ponuja odlična izobraževanja za vodenje podjetij, individualna svetovanja za vodje in posamezne sklope predavanj in delavnic, kjer se spoznamo in naučimo različnih vodstvenih strategij. Bistveno je, da se bodoči vodja najprej obrne vase, prepozna svoje potenciale in ozavesti svoje pomanjkljivosti. Šele na tak način bo z delom na sebi postajal vse boljši in s tem uspešen vodja. Prepoznati, na kakšen način običajno komuniciramo z drugimi ljudmi, nam da možnost, da svoj pristop izboljšamo in oplemenitimo. Ugotoviti, kakšni so naši lastni obrambni mehanizmi, ko se srečamo s kritiko ali konflikti, je prvi korak pri spreminjanju našega delovanja v neprijetnih situacijah, hkrati pa na tak način zelo hitro prepoznamo obrambne mehanizme drugih ljudi, včasih naših ključnih poslovnih parterjev ali konkurentov.

S premišljenim delom na sebi postajamo v očeh svojih zaposlenih avtoriteta, ki ima moč. Vendar te moči uspešen vodja ne zlorablja, temveč jo smiselno uporabi v situacijah, kjer oceni, da je to potrebno.

Šola vodenja

Čustvena inteligenca pri delu z ljudmi

Proučevalci uspešnih ljudi z različnih področij so ugotovili, da človek ne more biti uspešen, če mu primanjkuje čustvene inteligence. Ljudje z dobro razvito čustveno inteligenco so sposobni doživljati in primerno izražati svoja čustva in potrebe ter jih razumeti tudi pri drugih. Čustvena inteligentnost vpliva na določene spretnosti, kot so na primer motivacija ali kljubovanje frustracijam, odlaganje z zadovoljitvijo, obvladovanje svojega razpoloženja in sproščanje stisk, ki zavirajo sposobnost razmišljanja.

Raziskave so potrdile tudi, da so ljudje z razvito čustveno inteligenco učinkovitejši pri vsem, kar počnejo in bolj zadovoljni z življenjem. Predvsem pa so uspešnejši v odnosih – tako do družinskih članov, prijateljev, sodelavcev, so najboljši vodje in proaktivni državljani. Kot lahko spodbujamo napredek pri razvoju sposobnosti mišljenja in logičnega sklepanja, prav tako lahko vplivamo tudi na razvoj čustvene inteligence.

Čustveno inteligentni vodja

Je želja in hrepenenje vsakega zaposlenega. Vedenje takšnega vodje ni hladno, takšen vodja ne rešuje težav zgolj racionalno, temveč je pri tem iznajdljiv, pravičen in človeški. Ne prepušča se lastnim nagibom in prazni želji po užitkih, ampak vidi širšo skupnost in deluje tej skupnosti v prid. Zna preložiti neposredno zadovoljitev potreb v imenu nekega bolj oddaljenega in pomembnejšega cilja. Ima notranjo moč, s pomočjo katere vztrajno stremi k zastavljenim ciljem, ne boji se naporov in težav in se ne obremenjuje z morebitnimi neuspehi. Deluje nesebično, plemenito in velikodušno. S takšnim delovanjem je med svojimi zaposlenimi sprejet in priljubljen, kar mu omogoča, da vpliva in spreminja svet okoli sebe. Uspešen vodja ve, da se šele ob razviti čustveni inteligenci lahko do polnosti izrazijo tudi obstoječe intelektualne sposobnosti.

Vodenje in motiviranje zaposlenih

Ni dovolj, da je za rast in razvoj podjetja motiviran le vodja, svojo predanost in entuziazem uspešen vodja razširi tudi na svoje sodelavce in podrejene. Z določenimi tehnikami in orodji za vzpodbujanje motiviranosti na delovnem mestu, sta višja produktivnost in zadovoljstvo vseh v podjetju, zagotovljena. Na tak način tudi najhitreje odpravimo defenzivnost zaposlenih, ki se lahko pojavi, če postane delavno okolje toksično.

Zaposleni morajo v svojem vsakodnevnem delu videti smisel. Kot vodja jim ga predstavite in nanj opominjajte. Šele takrat bo podjetje imelo isto vizijo – z natančno usmerjeno pozornostjo vseh delujočih, pa je uspeh zagotovljen.

Do velikih ciljev se pride po majhnih korakih. Vodenje in motiviranje zaposlenih pomeni tudi, da določimo manjše, tedenske cilje, ki počasi, a vztrajno, vodijo k večjim rezultatom. Uspešen vodja oddaja pozitivno energijo, ki je pristna, saj verjame v svoje vizije in zaupa svojim zaposlenim. Odkritost in iskrenost sta ključni pri komunikaciji vodje in podrejenih. »Politika odprtih vrat« pri idejah in predlogih, je ena od možnosti, da se zaposleni čutijo slišane in koristne. Uporaba zelo preprostih besed »hvala« in »prosim«, pa pri zaposlenih vselej dela čudeže.

Vodenje in motiviranje zaposlenih

Uspešen vodja je gospodar svojega časa

Upravljanje s časom je še ena od veščin, ki jo mora obvladati vodja. Za začetek mora prepoznavati svoj naravni biološki ritem in lasten delovni stil. Šele z ozaveščanjem svojih potreb in navad, bo lahko prepoznaval delovne stile svojih sodelavcev in zaposlenih. Vsak delovni stil ima namreč svoje prednosti in pomanjkljivosti. Ločevanje med njimi pomaga pri vodenju zaposlenih in učinkovitosti podjetja.