Pošlji povpraševanje

Vodenje in motiviranje kot ključni kompetenci

Vodenje podjetja in zaposlenih za marsikoga samo po sebi utegne zveneti zelo privlačno, vendar pa od vsakega vodje zahteva visoko ceno. Za uspešno vodenje sodelavcev je namreč treba dobro poznati najprej samega sebe, tj. lastno delovanje v okviru timskega dela, spoprijemanje s težavnimi situacijami ipd. Šele takrat, ko se vodja zaveda svojega doprinosa k skupini oz. podjetju, lahko prične voditi tudi druge. Pri podjetju O. K. Consulting trdno verjamemo, da je prav vodja tisti, ki mu ljudje sledijo, vendar pa to ne bi smelo biti samoumevno. Dober in uspešen vodja se namreč ne rodi, temveč naredi, kar pa obenem pomeni tudi, da se dobrega in učinkovitega vodenja lahko tudi priuči. Tu pa nastopimo mi, O. K. Consulting, saj že vrsto let nudimo prvovrstne storitve za izboljšavo splošne komunikacije znotraj podjetij, delavnice na temo timskega dela in navsezadnje tudi t. i. timskega coachinga, tj. uspešnega vodenja sodelavcev znotraj skupine.

Uspešno vodenje sodelavcev s pomočjo sodobnih komunikacijskih tehnik

V okviru delavnic na temo komunikacije pri O. K. Consulting nudimo tudi posebno šolo sodobnega vodenja in komunikacije. Ta ni primerna zgolj za vodje, ki bi želeli uspešno voditi sodelavce, temveč za vsakršnega posameznika, ki želi nadgraditi svoje sporazumevalne in vodstvene veščine oz. sposobnosti. Komunikacija je tako med sodelavci samimi, še posebej pa med njimi in njihovim vodjo namreč ključnega pomena za prihodnost vsakršnega podjetja. Pri tem pa se vodje vse prepogosto poslužujejo le vodenja, brez resnične in iskrene komunikacije. Na ta način znotraj podjetja med posamezniki kaj hitro pride do težav in spornih situacij, ki pa se jim ob uspešnem vodenju sodelavcev ter orodji za obvladovanje stresnih situacij tudi izognemo. Ob vsakem začetku, denimo timskega dela, je namreč izrednega pomena, da med posamezniki ter vodjo ustvarimo določeno raven zaupanja, s čimer navsezadnje izboljšamo tudi vzdušje in ustvarimo primerno delovno okolje.

vodenje sodelavcev

Vodenje in motiviranje zaposlenih znotraj skupine

Ena izmed najbolj priljubljenih (in neizbežnih) oblik dela v zadnjih desetletjih je vsekakor timsko delo. Sama beseda sicer zveni precej priročno in preprosto, velikokrat pa se spreobrne v svoje nasprotje. Namesto prijetnega delovnega vzdušja in motiviranih posameznikov, ki sledijo skupnemu cilju, se le-to kaj hitro sprevrže v stresno okolje, polno nesporazumov. Pri tem je ključnega pomena dobro vodenje, in sicer v obliki osebe, ko razume in spodbuja tako dobre kot tudi slabe lastnosti svojega celotnega tima. Za uspešno vodenje sodelavcev je namreč potrebno uvideti sposobnosti ter potenciale posameznikov, ki bi lahko pripomogli k uresničenju zastavljenih ciljev. Šele nato lahko oblikujemo skupino motiviranih in usklajenih udeležencev, ki ob dobrem vodenju dodobra izkoristijo vse svoje kompetence.

Razvijanje potencialov vseh posameznikov

Za uspešno vodenje sodelavcev, posledično pa vodenje in motiviranje zaposlenih, je potrebna tudi visoka stopnja zrelosti, s tem pa čustvene inteligence pri vodenju. Slednja je namreč nepogrešljiva pri vsakem vodenju, najbolje pa pride do izraza v stresnih situacijah. Tudi, ko oz. če izberemo skupino posameznikov, ki na začetku deluje usklajeno, so konflikti neizbežni. Vsak posameznik rad uveljavlja svojo voljo in način razmišljanja, naloga dobrega vodje ter uspešnega vodenja sodelavcev pa je, da posamezniku dovoli izražanje mnenja, brez da bi se ostali udeleženci počutili ogrožene. Uspešno vodenje in motiviranje zaposlenih pa najbolje pride do izraža ob težavah; obvladovanje stresnih situacij pa ne pomeni, da težave zgolj pometemo pod preprogo, s tem da jih navidezno rešimo, temveč da jih rešujemo sproti. Pri tem moramo posameznikom dovoliti izražanje mnenja, a obenem predlagati konkretne ter razumne razrešitve nastalega problema.

Pomen čustvene inteligence pri obvladovanju stresnih situacij

Uspešno vodenje in motiviranje sodelavcev zahteva sposobnega vodjo, ki ni zgolj umsko inteligenten, temveč poseduje tudi visoko razvito čustveno inteligenco. Čeprav inteligenca običajno pomeni tudi dobro sposobnost vodenja, pa ta ne nujno pomeni tudi dobro razvite čustvene inteligence pri vodenju. Slednja predstavlja predvsem način razumevanja posameznika, njegov doprinos k skupnim ciljem podjetja, hkrati pa tudi odnos do vseh zaposlenih. Uspešno vodenje sodelavcev zatorej vedno poteka vzajemno z razvojem čustvene inteligence, ki naj bo vodilo tako v vsakdanjem stiku z zaposlenimi kot tudi pri reševanju oz. obvladovanju stresnih situacij. Čustvena inteligenca pri vodenju tako vodi k reševanju zastavljenih ciljev, obenem pa kot ključna kompetenca vsakega vodje oblikuje prijetno delovno okolje, v katerega se posamezniki vselej radi vračajo.

čustvena inteligenca pri vodenju

Uspešno vodenje in doseganje skupnih ciljev

Uspešno vodenje sodelavcev torej združuje več različnih dejavnikov; v prvi liniji sta tu razumevanje vsakega posameznika in njegovega doprinosa k podjetju, v drugi vrsti pa unovčenje in usklajevanje različnih potencialov posameznikov med seboj. Vodenje je zatorej enako usklajevanju, pri čemer ne smemo pozabiti tudi na dejstvo, da učinkovit vodja svoje zaposlene vselej tudi motivira, in sicer ne glede na to, ali prihaja do stresnih situacij ali ne. Slednje zato predstavljajo preizkušnjo vsakršnih vodstvenih kompetenc, pri čemer najpomembnejšo vlogo igra čustvena inteligenca pri vodenju. Tako v vsakdanjiku kot tudi pri obvladovanju stresnih situacij ta označuje tisto sposobnost, ki posamezniku da občutek, da je vreden ter da je njegovo mnenje cenjeno.