Jasnovidnost: zaznavanje različnih prostorskih in časovnih dimenzij

Jasnovidnost je opredeljena kot lastnost določene osebe, jasnovidke, da z notranjim čutom zaznava sfere, tudi če do njih nima direktnega dostopa preko lastnih telesnih čutil (za sluh, voh, tip, okus in vid). Zaznavanje potemtakem poteka na dolge razdalje in skozi različne časovne dimenzije. Kot nakazuje sama beseda, jasnovidnost pomeni jasno videnje, in sicer prostorsko ali časovno oddaljenih oseb, dogodkov ali stvari, v preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Gre za notranji dar, ki ga jasnovidni posameznik na določeni točki življenja začuti, sprejme in ga v skladu s svojimi danostmi razvija dalje.

V prihodnost z jasnovidnostjo


S čim se ukvarja jasnovidka?

Jasnovidka svoj čut za sprejemanje sporočil v stanju višjega vizualnega zavedanja udejanja na različnih področjih. Zelo pogosta dejavnost pri jasnovidnosti je vedeževanje s kartami. Pri tem uporablja npr. tarot karte, pri čemer iz izbranih kart, razporejenih v t. i. življenjski krog, razbira informacije tako, da upošteva kontekst in medsebojne relacije sosednjih kart. Lahko se odloči za remi karte, ki pa so specifične, saj nimajo slik, ki bi pomagale pri interpretaciji pomenov. Pomene zato poišče v simbolih in številkah remi kart. Z intuitivnim branjem angelskih kart pa jasnovidka posreduje sporočila angelov in nadangelov. Poleg kart se lahko za prerokovanje uporabljajo nihala in pogled v kavno usedlino. Med dejavnostmi jasnovidke Dragice je tudi energijska terapija, ki poteka bodisi v obliki čiščenja čaker z arhangeli bodisi v obliki reiki terapije. S svojim delovanjem in jasnovidnostjo se predstavlja na svoji spletni strani.

Preberite  o jasnovidki Dragici


Jasnovidka Dragica

Dragici je bilo poslanstvo jasnovidnosti položeno v zibelko, to darilo pa ji pomaga razložiti simboliko kart in drugih predmetov, ki jih uporablja pri vedeževanju. Jasnovidnost je zanjo nekaj, kar zelo spoštuje, in zaveda se, kako pomembno je obdržati jasnovidni kanal odprt in dovzeten za sprejemanje sporočil in njihovo globoko razumevanje. Gre za osvetlitev neznanih sfer in odkrivanje nezavednega. Na svoji poti se je učila iz prebrane literature in pogovorov z učitelji, veliko pa tudi iz življenjskih preizkušenj, s katerimi se je srečala. Jasnovidnost ne pokaže le pozitivnih stvari, temveč tudi negativne, in ko jasnovidka te reči zasluti, simboliko prevede v jezik, ki je razumljiv strankam. Z vedeževanjem se ukvarja že mnogo let.

Najboljša jasnovidna Dragica


Dobra jasnovidka in njene lastnosti

Dobra jasnovidka ima izkušnje z uporabo jasnovidnosti pri vedeževanju. Svoj dar sprejme, vanj zaupa in mu posveča pozornost in čas. Jasnovidka prerokuje o prihodnosti in poleg tega nudi nasvete ter usmeritve na življenjski poti. Pri tem mora biti njena obravnava spoštljiva in zaupna. Njeno delovanje je usmerjeno k odpravi določenih negativnih vzorcev, ki hromijo psiho in jo držijo v ujetosti. En tak vzorec je strah. V strahu je posameznik prepričan, da je na napačni poti, ki ga vodi v neuspeh, in da se je najbolje predati. A možno je poiskati izhod iz strahu. Drug vzorec je odvisnost in napad samega nase, ki posameznika odtujuje od njegovih bližnjih. Premagovanje tega vzorca vodi v napredovanje v bolj srečno življenje. Tretji vzorec je zamera, ki tiči v srcu in ga oklepa ter povzroča tesnobo. V mirnem kotičku se je dobro zazreti vase in iz svojega bitja izpustiti vso negativno energijo in zamere. To prinese občutek svobode in lahkotnosti.

Več o jasnovidki Dragici


Storitev SMS jasnovid 3040

Jasnovidka Dragica ponuja tudi vedeževanje preko sms sporočil. Komuniciranje s sms-jem preko telefona je opravljeno hitro. S storitvijo »JASNOVID na 3040« vedeževalka odgovarja na vprašanja v zvezi s kariero, partnerskimi odnosi, družino ter življenjsko energijo in angelsko terapijo. V sporočilo vtipkate konkretno vprašanje, ki vas zanima in na katerega želite odgovor. Svojo poizvedbo oblikujte jasno in jedrnato. Sporočilo naj vsebuje še ime, nebesno znamenje in leto rojstva. Prejeli boste odgovor, katerega cena znaša 2,49 evrov (medtem ko ceno vašega poslanega sporočila določa vaš operater).