Protipožarni sistemi – sistemi za avtomatsko odkrivanje in javljanje požarov

Protipožarni sistemi nudijo varnost ljudem in premoženju. V določenih objektih so predpisani z zakonom, pri tem pa morajo biti vsi posamezni elementi protipožarnih sistemov profesionalni in tudi redno servisirani oz. vzdrževani v skladu s Pravilnikom o pregledovanju in preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite in v skladu s Pravilnikom o požarnem varovanju. 

Protipožarne sisteme sestavljajo protipožarne centrale z ustrezno programsko opremo, protipožarni senzorji, javljalniki požara, požarni alarmi oz. sirene in naprave za prenos sporočil. Le-ta potekajo preko omrežja mobilne telefonije, IP omrežja, radijskega sistema in včasih še vedno preko analogne telefonske linije. V sodobnem času je najpogostejša uporaba IP tehnologije, ki je tudi najbolj zanesljiva. 

Zelo pomemben element protipožarnega sistema je požarni alarm, ki poskrbi, da se prisotni čimprej in čim varneje umaknejo iz nevarnega območja oz. zapustijo goreči objekt. Pri tem pa javljalniki požara javijo pristojnim, da požar čimprej omejijo in zmanjšajo gmotno škodo na minimum.

V podjetju Mobicom d. o. o. se že skoraj tri desetletja ukvarjamo s tehničnim varovanjem in ves čas sledimo predpisom, izboljšavam in novostim protipožarnih sistemov. Povsod po Sloveniji lahko najdete naše stranke, ki so nam zaupale svojo varnost in varnost svojega imetja, zato nam lahko zaupate tudi vi.