V šolskem letu 2013/2014 vpisujemo v naslednje programe:


- trgovec

- ekonomski tehnik

- bolničar negovalec

- srednja medicinska sestra/srednji zdravstvenik


Izobraževanje za odrasle je model izobraževanja oz. šolanja, katerega namen je dodatno izobraziti odrasle posameznike, ki iz različnih razlogov potrebujejo srednje poklicno izobraževanje. Bodisi so opustili redno šolanje, iščejo novo znanje, potrebujejo dodatno šolanje zaradi boljše možnosti zaposlitve, ali si preprosto želijo razširiti obzorja. Izobraževanje za odrasle je krajše, strnjeno in prilagojeno posamezniku. Šolanje za odrasle pri nas traja od 12 do 17 mesecev. Če imate že priznano drugo srednješolsko izobrazbo, pa se znižata tako cena izobraževanja kot tudi trajanje šolanja.