Zgodovina kuhinje: industrializacija kuhinje

Zgodovina beleži ogromen tehnološki napredek v obdobju industrializacije 19. stoletja. Kuhinje so doživele velike spremembe s prihodom učinkovitejših železnih štedilnikov z zaprtim ognjem. Zgodovina kuhinj zabeleži prihod štedilnikov, v katerih je en ogenj grel več kuhališč hkrati. Najprej so bili primerni le za večje kuhinje, z redukcijo velikosti pa so postali pravi komercialni uspeh.


Zgodovina kuhinje je povezana tudi z urbanizacijo v drugi polovici 19. stoletja. Zaradi industrializacije in vedno večjega priseljevanja v mesta so delavci živeli v običajno slabih pogojih. Zelo pogosto so v manjših stanovanjih večnadstropnih hiš živele cele družine z najemniki. Kuhinja je tako v slabo prezračenem in slabo osvetljenem stanovanju služila kot dnevni prostor, spalnica in tudi kot kopalnica. Vodo se je dolgo nosilo iz vodnjakov in štedilnik je služil za ogrevanje. Nadaljnja zgodovina kuhinje pa je tesno povezana s prihodom vodovoda, plinovoda in elektrike. Konec 19. stoletja se je počasi začel razvijati vodovod. Voda s tem še ni prišla direktno v kuhinje, ampak običajno le do posamezne hiše. Povečano priseljevanje je prisililo mesta, da so začela načrtovati in graditi tudi kanalizacijo in plinovode. Plin je bil najprej namenjen ulični razsvetljavi. V zgodovino kuhinj vstopi malo kasneje, najprej predvsem v premožnejših hišah, saj je bil dražji od lesa in oglja. Zgodovina v začetku 20. stoletja beleži tudi stabilizacijo elektrike, ki omogoči njeno širšo uporabo. A v kuhinje elektrika le počasi prodre.


Zgodovina premožnejših kuhinj se ponovno piše drugače. V tem obdobju pride namreč le do manjših sprememb. Kuhinje so še vedno domena služabnikov in se nahajajo v kleti ali pritličju. S prihodom železnih štedilnikov z zaprtim ognjiščem in cevmi do dimnika, je kuhinja postala veliko bolj čist prostor. Služabniki še naprej uporabljajo kuhinje tudi za spanje, ki pa so ga lahko zdaj s tal preselili na spuščeni strop. Ker ni bilo več odprtih ognjišč, kuhinja ni več potrebovala visokih stropov za odvajanje dima.


Industrializacija je družbi predstavila tudi srednji sloj, ki je rad posnemal navade višjega sloja. Ker so bila stanovanja manjša, so kuhinje srednjega sloja postale glavni prostor, kjer se je zbirala družina. Dnevni prostori so bili rezervirani za posebne priložnosti in goste. Kuhinja srednjega sloja je bila zato bolj domača kot pri najpremožnejših, kjer je bila kuhinja namenjena izključno opravilom služabnikov.


Najmanj sprememb pa je v tem obdobju zabeležila zgodovina podeželske kuhinje. Saj sta se plin in voda najprej prebila v kuhinje v mestih, manjše vasi pa so se na novo infrastrukturo priključile veliko kasneje.


Vas zanima nadaljevanje zgodovine kuhinj? Preberite, kako se je kuhinja racionalizirala.