VPRAŠAJTE NAS
B2BB2C
Spletna stran
Seznam fraz
Družba Kova d.o.o. je danes pomemben partner podjetjem pri organizaciji in izvedbi kompletnih strokovnih nalog s podrocja varstva okolja, varstva pri delu, požarnega varstva, gradbenega inženiringa in sistemov vodenja. Za opravljanje strokovnih nalog imamo pridobljena vsa potrebna pooblastila, akreditiran preizkusni laboratorij (LP-034) in akreditiran kontrolni organ (K-069), Kompetentno in usposobljeno osebje s svojim znanjem skrbi za celovito izvedbo storitve pri naročniku.