Obnova odtočnih cevi brez ruštvenih in gradbenih del

Podjetje se ukvarja z vgradnjo in vzdrževanjem vodovodnih in ogrevalnih naprav in napeljav.