Solarno ogrevanje vode z brezplačno sončno energijo

Sončna energije je ena najbolj čistih energij, ki je na voljo prav vsem. Je obnovljiva, brez škodljivih vplivov na okolje, neodvisna in udobna, saj energenta ni treba naročiti ali z njim polniti rezervoarja. Njeni potenciali so neizčrpni, poleg vsega pa je še brezplačna. Zato se danes, ko cene energentov vse bolj rastejo in je vse pomembneje, kako razporejamo prihodke v družinskem proračunu, hkrati pa se vse bolj zavedamo pomena čistega okolja, vse več ljudi odloča zasolarno ogrevanje. Solarno ogrevanje nam omogoča tako pripravo tople sanitarne vode kot ogrevanje prostorov v objektu.

Solarno ogrevanje pokrije do 85% potreb po topli sanitarni vodi in do 40% potreb pri ogrevanju prostorov. Zato je solarno ogrevanje sanitarne vode in objekta vsekakor naložba v prihodnost. Investicija v sončne kolektorje za ogrevanje hiše je sicer res nekoliko višja od investicij v ostale sisteme, vendar vam lahko zagotovimo, da se bo cena investicije povrnila prej kot v 10 letih. Pri tem naj poudarimo, da je montaža sistema hitra in ekonomična, stroški obratovanja in vzdrževanja pa so nizki.

Solarno ogrevanje vodein objekta z različnimi sončnimi kolektorji

solarno ogrevanje vode EnergieZa solarno ogrevanje so najpomembnejši sončni kolektorji, ki preko posebne absorbcijske folije v cevnem sistemu, v katerem je solarna tekočina, zbirajo sončne žarke. Ogreta solarna tekočina se s pomočjo regulacijsko vodene črpalke prenese v rezervoar za toplo vodo. Od tu se toplota preko izmenjevalca toplote prenese na sanitarno vodo ali vodo ogrevalnega sistema. Poleg ploščatih sončnih kolektorjev se za solarno ogrevanjesanitarne vode in prostorov vse bolj uveljavljajo vakuumski cevni sončni kolektorji. Ti imajo v primerjavi s ploščatimi veliko nižji tlak od zračnega, s tem pa tudi višji izkoristek. Da bi bilo solarno ogrevanje vode in objekta čim bolj učinkovito, je najbolje izbrati čim boljši vakuumski kolektor, saj bo imel toliko manj energetskih izgub. To je še posebej pomembno v slabih vremenskih pogojih, ko je razpoložljive energije malo, mi pa je ravno takrat potrebujemo največ.

Vakumski sončni kolektorji za učinkovito solarno ogrevanje

Podjetje Bio Planet vam na področju vakuumskih sončnih kolektorjev ponuja najnovejši sistem z najoptimalnejšim izkoristkom v vseh letnih časih in v različnih vremenskih pogojih - vakuumski cevni heat pipe kolektor Greenland Systems. Pri montaži lahko vsako posamezno cev v sestavi kolektorja obrnemo tako, da v teku dneva prejme največjo možno količino sončnega sevanja. Tako lahko tudi pozimi od njih dobimo enako količino sončne energije kot poleti.

Izkoristite sonce in poskrbite za solarno ogrevanje vode in objekta. Vabljeni na našo spletno stran!

VAKUUMSKI KOLEKTORJI

solarno ogrevanje Energie