Kolektor - solarni ali sončni - za ogrevanje

ravni solarni kolektor cenikVsak naš kolektor (solarni oziroma sončni) je vrhunski izdelek, ki ima številne prednosti pred podobnimi izdelki.Ravni solarni kolektorje ena prvih in najpreprostejših tehnologij izkoriščanja sončne energije. Pri temsončnem kolektorju za ogrevanje vodese solarna tekočina segreva, ko teče skozi cev na spodnji strani absorberja. Temperatura solarne tekočine je tako v najboljšem primeru enaka temperaturi absorberja.Kolektor - solarni ali sončni- lahko zadosti potrebam po ogrevanju, tako sanitarne vode, kot tudi vode, ki jouporabljamo za ogrevanje objektovin potrebe po segrevanju vode, ki jo uporabljamo v industrijskih tehnoloških procesih. Da bi bilo ogrevanje sanitarne vode s sončno energijo čim bolj učinkovito, je montažasončnih kolektorjevza solarno podporo ogrevanju najbolj smiselna na območjih, kjer je čez leto največ sonca.

Ravni solarni kolektor za vodo in prostore

Zagotavljamo vam, dakolektor (solarni ali sončni)pomeni prednost tako glede finančnega vidika kot tudi okolja. Za solarno ogrevanje sanitarne vode uporabljamoravne solarne kolektorjeali vakuumske cevne sončne kolektorje. Vse bolj pa danes uveljavljajo vakuumskicevni solarni kolektorji, ki imajo v primerjavi z ravnimi veliko višji izkoristek.Sončni kolektor za ogrevanje vodepreko posebne absorbcijske folije v cevnem sistemu, v katerem je solarna tekočina, zbira sončne žarke. Ogreta solarna tekočina se zaradisolarne podpore ogrevanjus pomočjoregulacijsko vodene črpalkeprenese v rezervoar za toplo vodo. Od tu se toplota s kolektorja (solarnega oziroma solarnega) preko izmenjevalca toplote prenese na sanitarno vodo ali vodo ogrevalnega sistema.

Ravni solarni kolektor - čisto in poceni ogrevanje

Če želite montiratikolektor - solarni vakuumskiali kakšen drugi - je to zelo enostavno, saj je za to potrebno delo zgolj ene osebe in nič zahtevnih pogojev. Energija sonca je ena najbolj čistih, zanesljivih in najcenejših virov energije na Zemlji. To energijo nam pomaga zajeti in shraniti kolektor (solarni ali sončni), kizbrano toploto pretvarja v energijo. To energijo pa nato porabimo za ogrevanje sanitarne vode in prostorov.

VAKUUMSKI KOLEKTORJI

kolektor solarni cena