Pošlji povpraševanje

Sončna elektrarna na ključ – kaj pomeni izraz

Sončna elektrarna na ključ je storitev, pri kateri vam v podjetju EPEU d. o. o., odvzamemo vse skrbi pri planiranju ter poskrbimo za vse potrebno, od začetka do zaključenega projekta – do njene izgradnje.

Uporaba čistih in obnovljivih virov, je postala ključni dejavnik pri trajnostnem izpolnjevanju naraščajočih potreb po energiji, zato je razvoj samooskrbnih virov, močno napredoval povsod po svetu. Sončna elektrarna na ključ, ponuja celovito rešitev, saj zajema vse od svetovanja, načrtovanja, gradnje, pa do zagona ter do kasnejšega vzdrževanja in servisiranja.

Prvi, pomemben korak je izbira izvajalca, z dobrimi referencami. Samogradnja sončne elektrarne ni priporočljiva, saj mora biti za vsa dela strokovno poskrbljeno, prav tako pa morajo biti uporabljeni kakovostni materiali, ki bodo zajamčeno dolgo trajali. Priznani izvajalec del vam stal ob strani, če kdaj kasneje pride do težav ter jih tudi odpravil, saj nudi dolgoletno garancijo.

Naslednji korak se izvede skupaj s strokovnjakom, ki vam bo pomagal pri izbiri ustrezne lokacije. Ta mora biti dovolj osončena, ne sme biti preveč oddaljena od glavnega električnega omrežja, prav tako pa mora zagotoviti dovolj prostora, še posebej če bodo solarni paneli stali na zemlji.

Sončna elektrarna na ključ

Samogradnja sončne elektrarne in tehnična ocena

Za samogradnjo sončne elektrarne, se v primerjavi z izgradnjo za katero poskrbi podjetje, odloči le malokdo. Na takšno odločitev seveda vpliva pomanjkanje strokovne usposobljenosti in potrebnega znanja. Strokovnjaki med drugim izvajajo študije, oziroma analize osončenosti, vzporedno ocenijo kako veliki sistemi so za določena gospodinjstva ali podjetja primerni ter poznajo vse pasti in zanke, ki se lahko pojavijo med izgradnjo in vzpostavljanjem sistemov.

Poleg znanja pa so potrebne tudi številne izkušnje. Takšne usposobljenosti domači mojstri običajno nimajo, zato se ljudje najraje odločajo za izgradnjo sončne elektrarne na ključ.

Ko so vse ocene podane, manjka še zadnja, finančna analiza, ki vključuje vse stroške, izračune donosnosti naložbe in potencialne tokove prihodkov. Profesionalci vas seznanijo tudi z možnostmi sklenitve pogodbe za prodajo električne energije distributerju in financiranju države, oziroma o subvencijah slovenskega EKO sklada.

Zakaj še, je na ključ boljša izbira, kot samogradnja sončne elektrarne? Da se lahko izgradnja sončne elektrarne nadaljuje, je potrebno pridobiti soglasja od lokalnih in pristojnih državnih organov, ki vključuje presojo okolja in sklenitev pogodbe za gradnjo, da je zagotovljena kasnejša nemotena priključitev v distribucijsko omrežje.

Samogradnja sončne elektrarne

Izgradnja sončne elektrarne – cena in montaža

Izgradnja sončne elektrarne ni končana kar čez noč, zato se večina odloči za najem podjetij in montažnih ekip, ki poskrbijo tako za dobavo vsega potrebnega materiala, kot za montažo. Celoten postopek lahko traja od osem do deset tednov, pri čemer najdlje traja pridobitev dokumentacije in vključitev v distribucijsko omrežje.

Ko je gradnja zaključena, se začne testiranje. Ta faza vključuje celovit pregled in preverjanje sistema - električnih povezav in varnostnih mehanizmov. Izvede se preizkus delovanja, ocenita pa se tudi učinkovitost in zmogljivost sončne elektrarne na ključ v različnih pogojih.

Največji finančni vložek projekta predstavlja začetek gradnje, ko se nabavlja ves potrebni material. Cena pa je sicer odvisna predvsem od velikosti površine solarnih panelov. Lahko vam zajamčimo, da se ta že v le nekaj letih obrestuje, oziroma povrne, saj so kasnejši stroški za električno energijo, skorajda nični.

Izgradnja sončne elektrarne

Katere so ostale prednosti gradnje sončne elektrarne na ključ?

Sončna elektrarna na ključ ima poleg nizkih obratovalnih stroškov tudi druge prednosti. Z njeno izgradnjo namreč naraste vrednost premičnine, kot uporabniki pa postanete energetsko samooskrbni, s tem pa tudi neodvisni od dražitev in izpadov elektrike. Glede na to, da se sončeva energija prišteva k obnovljivim virom, se z njeno postavitvijo prispeva k čistejšemu okolju in k bolj zeleni prihodnosti.

Sončna elektrarna na ključ

Kakšna dokumentacije je potrebna? Je treba pridobiti gradbeno dovoljenje?

Še pred samo postavitvijo, je potrebno dobro razmisliti o izgradnji sončne elektrarne; gradbeno dovoljenje je namreč v nekaterih primerih sicer zahtevano, a le v primeru, da gre za večje projekte. Cena slednjih je posledično tudi višja. Pri gradnji manjše solarne izvedbe, ki se gradi v okviru že postavljenih objektov, pa gradbeno dovoljenje ni potrebno, saj tovrstna gradnja sodi med investicijsko vzdrževalna dela.

Gradbeno dovoljenje je torej potrebno le v primeru, če ta presega moč 1 MW. Za energetsko dovoljenje, se v tem primeru zaprosi pristojno ministrstvo, oziroma za to poskrbi izvajalec cel. V podjetju EPEU d. o. o., uredimo tudi vso potrebno dokumentacijo za povrnitev nepovratnih sredstev, kar razbremeni naše naročnike.

SONČNA ELEKTRARNA NA KLJUČ