Pošlji povpraševanje

Sončna elektrarna za samooskrbo – popolna energetska neodvisnost

Sončna elektrarna za samooskrbo omogoča proizvodnjo lastne električne energije v takšnem obsegu, da v celoti pokrije napajanje gospodinjskih aparatov in strojev, ogrevanje ali hlajenje prostorov, polnjenje električnih vozil in druge potrebe v domu. Takšen način izkoriščanja naravnih virov zmanjša odvisnost od javnega elektroenergetskega omrežja in pomeni ogromen prihranek pri tekočih mesečnih stroških.

Sončna elektrarna za hišo deluje na principu fotovoltaike, kar pomeni, da solarne celice pretvarjajo naravno energijo sonca v elektriko. Celice so nameščene na strehi ali drugih primernih površinah, ki so najbolj izpostavljene svetlobi sonca. Proizvedena električna energija se lahko shranjuje v baterijah za uporabo v času, ko je izpostavljenost fotovoltaičnih celic soncu manjša.

Domača sončna elektrarna mora biti načrtovana glede na potrebe oziroma dosedanjo povprečno porabo električne energije v gospodinjstvu. Pred izgradnjo je potrebno oceniti letno porabo, določiti ustrezno število panelov in moč sončnih celic. Pri tem je potrebno upoštevati nagib strehe in število osončenih dni, glede na geografsko lego. Sončna elektrarna za samooskrbo je investicija, ki se finančno povrne v nekaj letih, odvisno od velikosti in učinkovitosti sistema. Poleg tega, da predstavlja občuten prihranek v družinskem proračunu, prispeva k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov in ohranjanju čistejšega okolja.

Sončna elektrarna za samooskrbo

Domača sončna elektrarna – ugoden paket na ključ

Domača sončna elektrarna zagotavlja pravilno delovanje in maksimalen izkoristek solarnih celic le, če je nameščena strokovno, s strani zanesljivega in preverjenega izvajalca, med katere zagotovo spada podjetje EPEU iz Šentjurja. Pred namestitvijo je potrebno preveriti nekatere dejavnike, ki bi lahko kasneje vplivali na pravilno delovanje.

Pred montažo je potrebno določiti najbolj optimalno mesto na strehi za namestitev solarnih celic. Streha mora biti stabilna in močna, brez poškodb, puščanja in primerno osončena. Površino, kjer bo nameščena sončna elektrarna za samooskrbo, je treba predhodno očistiti ter po potrebi odstraniti ovire, kot so antene, klimatske naprave, neposredna bližina drevja, ki sega na streho in podobno. Zdaj je tudi zadnji čas za odpravo nepravilnosti oziroma morebitnih poškodb strehe.

Po pravilni namestitvi solarnih celic, naša ekipa izkušenih monterjev poveže panele z inverterjem in baterijami za shranjevanje viška električne energije, če se odločite zanje. Inverter bo poskrbel za pretvorbo pridobljene enosmerne elektrike v izmenični tok. Z namestitvijo ustreznih merilnikov, varnostnih naprav in druge opreme je postopek priključitve na električno omrežje zaključen.

Sledi samo še testiranje, ali nova sončna elektrarna za hišo deluje pravilno in proizvaja električno energijo. Pri tem vas na kratko usposobimo in podučimo o osnovnih stvareh, ki so pomembne pri nadaljnjem upravljanju, vzdrževanju in zagotavljanju optimalnega delovanja. Redno vzdrževanje zajema čiščenje solarnih panelov, redno pregledovanje, servisiranje ter spremljanje proizvodnje in porabe elektrike. Paket na ključ vam omogoča načrtovanje, izgradnjo, pa tudi vzdrževanje s strani našega podjetja, tako da ste lahko popolnoma brez skrbi.

Domača sončna elektrarna

Sončna elektrarna za hišo – zelena energija prihodnosti

Sončna elektrarna za hišo je odličen način pridobivanja zelene energije iz obnovljivih virov. Takšna investicija je trajnostno naravnana in ne obremenjuje okolja z dodatnimi emisijami toplogrednih plinov. Z izkoriščanjem naravne energije sonca lahko postane vaše gospodinjstvo popolnoma samooskrbno z elektriko in neodvisno od nepredvidljivega trga in cen fosilnih goriv.

Domača sončna elektrarna mora biti produkt izkušenega ponudnika, ki bo znal pravilno oceniti potrebe gospodinjstva in glede na ustreznost izbrati prave kapacitete fotovoltaičnih celic, ki bodo proizvedle zadostne količine električne energije. Sončna elektrarna za samooskrbo omogoča pridobitev subvencije iz Eko sklada, ki redno objavlja razpise za različne finančne vzpodbude. Višina subvencije je odvisna od različnih dejavnikov in izpolnjevanja pogojev, ki jih določi Eko sklad.

Podjetje EPEU vam pomaga najti najustreznejšo obliko financiranja, tako da bo odločitev za namestitev sončne elektrarne še lažja. Nudimo vam celostno storitev, ki se prične z ogledom našega strokovnjaka, svetovanjem, stroškovno oceno in izdelavo projektne dokumentacije. Z zagotavljanjem vrhunskih materialov in strokovne montaže bo domača sončna elektrarna najboljša investicija v vašem domu.

Sončna elektrarna za hišo

Sončna elektrarna za samooskrbo - strokovnost, varnost, zanesljivost

Domača sončna elektrarna je zanesljiv produkt, saj temelji na preizkušeni tehnologiji solarnih celic. Ključni dejavniki, ki odločajo o varnosti in optimalnem delovanju so: kakovostne komponente, redno čiščenje in vzdrževanje, pravilna namestitev na primerno mesto, odpornost na različne vremenske vplive, ustrezna dimenzioniranost in načrtovanje ter dolgoročna podpora in garancija s strani izvajalca.

SONČNA ELEKTRARNA ZA SAMOOSKRBO

Sončna elektrarna za hišo zahteva posvetovanje z izkušenim ponudnikom, ki bo zadostil vsem naštetim kriterijem in poiskal najboljšo, kakovostno in zanesljivo rešitev za vas. Pri tem se moramo zavedati, da tudi nekatere lokalne ali okoljske razmere lahko vplivajo na optimalno delovanje solarnih celic. Zato je ogled s strani našega strokovnjaka predpogoj za izgradnjo domače solarne elektrarne, saj lahko le tako zagotovimo najboljšo lego in s tem najboljši možni izkoristek naravnega vira – sonca.

Kljub upoštevanju vseh tehničnih predpisov in zahtev, pa obstajajo okoliščine, na katere nimamo vpliva in zaradi katerih lahko v določenem obdobju dneva ali leta sončna elektrarna za samooskrbo deluje z zmanjšano učinkovitostjo. Ti dejavniki so: senčenje zaradi oblačnosti ali večje količine padavin, kopičenje umazanije, prahu, listja in staranje materialov. Redno vzdrževanje, čiščenje in spremljanje delovanja pa zagotavljajo dolga leta brezhibne uporabe in zadovoljstvo naših strank.

Sončna elektrarna za samooskrbo