Prihranite z Instalacijami Štrus!

Toplotne črpalke voda - voda

Toplotne črpalke voda - voda izkoriščajo podtalno vodo, ki se nahaja minimalno 15 m pod zemljo. Toplota podtalne vode je energetski vir, ki je konstanten in zato zelo zanesljiv način za ogrevanje s toplotno črpalko. Temperatura podtalnice je odvisna od mesta zajema in se giblje med 8°C in 12°C, zato je izkoristek toplotne črpalke zelo visok. Ogrevanje na toplotno črpalko voda - voda omogoča v povprečju celega leta razmerje med vloženo in dobljeno energijo tudi do 5 kratnika in več, v prid dobljene energije. Delovanje toplotne črpalke je lahko ogroženo le ob daljšem pomanjkanju vode.

Preden se odločite za ogrevanje na toplotno črpalko voda - voda, je potrebno ugotoviti ali se glede na geološke in gradbene možnosti tak ogrevalni sistem izplača. Da ne bi tvegali previsoke investicije, se raje izbere drug sistem za ogrevanje s toplotno črpalko, saj toplotna črpalka lahko izkorišča tudi druge vire energije npr. zrak in zemljo.

Ogrevanje s toplotno črpalko je možno kombinirati tudi z drugimi načini ogrevanja npr. na olje ali plin, kar pomeni, da ogrevanje na toplotno črpalko ni primerno zgolj za novogradnje. Ogrevanje z energijo pridobljeno iz obnovljivih virov je okolju prijazno in subvencionirano s strani države.

Toplotne črpalke zrak - voda

Toplotne črpalke zrak - voda pretvarjajo zrak v toplotno energijo in so učinkovite tudi, ko je zunanja temperatura zraka pod 20°C. V primerjavi z ostalimi načini ogrevanja je poseg v prostor zelo majhen in hitro izvedljiv. Toplotne črpalke zrak - voda so kakovostne in energetsko zelo učinkovite. Sistem takšne toplotne črpalke deluje tako, da ventilator preko uparjalnika, ki stoji na prostem, črpa velike količine zraka in zagotavlja visoke izkoristke energije. Da zrak ne bi povzročal hrupa je potrebna prava postavitev ventilatorja ali pa namestitev dušilnikov zvoka. Agregat toplotne črpalke je postavljen v notranjost hiše. Ogrevanje s toplotno črpalko zrak - voda tako ni moteno niti ob daljšem izpadu električne energije.

Toplotna črpalka zrak - voda omogoča ogrevanje sanitarne vode do 60°C. Ker je ogrevanje vode njena primarna dejavnost jo imenujemo tudi toplotna črpalka za sanitarno vodo. Preden se odločite za tak sistem ogrevanja, je potrebno vzeti v obzir zunanje dejavnike okolja, v katerem želite vzpostaviti ogrevanje s toplotno črpalko zrak - voda. Toplotne črpalke, ki za vir energije uporabljajo zrak so posebej primerne za milejša podnebja (Primorska), saj tako lahko zanesljivo pokrivajo vse potrebe po toploti. V drugih predelih Slovenije je primerneje uporabljati bivalentni način delovanja toplotne črpalke, kar pomeni, da ji dodamo še dodaten energetski vir npr. kotel na biomaso ali fosilna goriva itd., s čimer zagotovimo učinkovitost.

Toplotne črpalke zemlja - voda

Toplotne črpalke zemlja - voda so zasnovane tako, da iskoriščajo zemeljsko energijo in jo pretvarjajo v toploto. Zemeljska energija je pravzaprav energija sonca, ki se čez poletje neposredno skladišči v zemljo z osončenjem, posredno pa se energija skladišči še z vetrom in dežjem. Ogrevanje s toplotno črpalko zemlja - voda je sistem, zelo varčnega ogrevanja.
Toplotna črpalka potrebuje za odvzem toplote zemlje zemeljski kolektor ali zbiralnik. Toplotna črpalka zemlja - voda se vgradi v globino 20 cm pod lokalnim nivojem zmrzovanja. Investicija v zemeljski kolektor je nekaj tisoč evrov in dražja, če dodamo geosondo, kjer je potrebna še vrtina za toplotno črpalko.
Glede na izkoristke in porabo energije, skozi ekološki vidik, sta v prednosti ogrevanje s toplotno črpalko voda - voda in ogrevanje s toplotno črpalko zemlja - voda. Prednost najnižje investicije pa nosi ogrevanje na toplotno črpalko zrak - voda.
Za ogrevanje z obnovljivimi viri in eko subvencije s strani države lahko izveste na spletni strani www.ekosklad.si. Toplotna črpalka oziroma ogrevanje s toplotno črpalko je vsekakor sistem ogrevanja prihodnosti.